Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka katechezy i etyki 5.1.0.0.1.104
Reguły punktacji przedmiotu

5-KRK-T-KAT-D5 - Teologia katechetyczno-pastoralna
5-KRK-T-KP-D6 - Teologia kapłańska
5-T-KAT-D5 - Teologia katechetyczno-pastoralna
5-T-KP-D6 - Teologia kapłańska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
5-KRK-T-KAT-D5
Teologia katechetyczno-pastoralna
5-KRK-T-KP-D6
Teologia kapłańska
5-T-KAT-D5
Teologia katechetyczno-pastoralna
5-T-KP-D6
Teologia kapłańska
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2009/10-L - ...)
1
(2009/10-L - ...)
1
(2009/10-L - ...)
1
(2009/10-L - ...)
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)