Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Opolski)

Jednostka: Uniwersytet Opolski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KZ-H-01-08-000012 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych przykładów współczesnej kinematografii czeskiej, które pozwolą obalić stereotyp niezrozumiałej treści zawarty w związku frazeologicznym „czeski film”. Proponowane obrazy filmowe są jednocześnie adaptacjami współczesnej literatury czeskiej, a zatem celem przedmiotu jest również propagowanie beletrystyki południowego sąsiada.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-07-000002 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z najważniejszymi kwestiami komunikacji interkulturowej w aspekcie historycznym, językowym, społecznym i politycznym na przykładzie sytuacji pólwyspu krymskigo.

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadających na kurs – 15

• Forma zajęć – wykład

• Nakład pracy studenta /

liczba godzin pracy własnej studenta ( ECTS – 2 pkt)

 Godziny kontaktowe: 15 h

 Przygotowanie się do zajęć,

czytanie literatury przedmiotu: 25 h

 Przygotowanie się do zaliczeń

(w tym końcowego): 15 h

 Konsultacje: 5 h

 Suma godzin dla ECTS: 60 h

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-01-07-000004 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Курс знакомит студентов с наиболее важными вопросами межкультурного общения в историческом, лингвистическом, социальном и политическом аспектах на примере ситуации на Крымском полуострове.

• Количество учебных часов, отводимых на курс – 15

• Форма проведения занятий – лекция

• Нагрузка студента /

количество часов работы студента (ECTS – 2 кредита).

 Контактные часы – 15 часов.

 Подготовка к занятиям,

чтение научной литературы– 25 часов.

 Подготовка к сдаче зачёта

(в т.ч. итогового) – 15 часов.

 Консультации: 5 часов.

 Общее количество часов для ECTS – 60 часов.

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-01-07-000008 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-H-01-07-000017 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dorobek grupy Queen oraz pozazespołowe dokonania jej poszczególnych członków doskonale odzwierciedlają niejednorodny charakter zjawisk zaliczanych do szeroko rozumianego rocka. Proteuszową naturę zespołu ilustrują nie tylko kolejne etapy jego kariery, ale też poszczególne, niezwykle heterogeniczne albumy, także solowe. Przybliżenie specyfiki działalności muzyków grupy Queen ma posłużyć uzmysłowieniu studentom, jak trudno uchwytnym zjawiskiem jest rock, a także jego daleka od spełniania cech systemowości terminologia. Zajęcia stanowią ponadto okazję do refleksji nad nośnikami dźwięku i standardami fonograficznymi oraz ich wpływem na muzykę rockową.

Strona przedmiotu
KZ-01-00-000002-E brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The task of the course is to develop student`s awareness of the specificity of academic use of the English language.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000016 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie studentom związków i różnic pomiędzy utworem literackim a filmem, a także zapoznanie studentów ze specyfiką filmowej adaptacji dzieła literackiego, przedstawienie różnic pomiędzy pojęciami adaptacja i ekranizacja. Poza tym, zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła filmowego, jak również postrzegania filmu jako sztuki syntetycznej.

ECTS 2

15 h (zajęcia)

35 h (praca własna studenta - lektura, analiza tekstów literackich, oglądanie i analiza filmów)

Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000018 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu pokazanie najciekawszych osiągnięć w zakresie szeroko rozumianej kultury czeskiej oraz związanej z nią kategorii czechofilstwa, przy czym główny nacisk jest położony na współczesną literaturę czeską, jej recepcję oraz przekłady na język polski. Kwestia języka czeskiego, złudnych podobieństw między czeszczyzną a polszczyzną powiązana jest z praktycznym użyciem w regionie pogranicza polsko-czeskiego. Trzecim komponentem proponowanych zajęć jest zagadnienie niezwykłej popularności współczesnej kinematografii czeskiej (najczęściej sięgającej po literackie pierwowzory) wśród licznego grona polskich widzów. Sposobem na przybliżenie wyżej wymienionych zagadnień jest w głównej mierze konfrontacja rzeczywistości z kreowanym powszechnie stereotypowym wizerunkiem kultury czeskiej.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-07-000010 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15

Forma zajęć: wykład konwersatoryjny

Nakład pracy studenta - 50 godzin:

- udział w zajęciach: 15

- lektura i analiza tekstów: 15

- przygotowanie prezentacji: 20

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-06-06-000137
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-JO-H-06-06-0137 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-H-02-01-000001 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie wiedzy studentów w zakresie problematyki historii i symboliki miejsca jakim był niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz-Birkenau w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych oraz negowania zbrodni popełnionych w KL Auschwitz, indywidualnych losów ofiar KL Auschwitz-Birkenau.

Strona przedmiotu
KZ-H-02-01-000002 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie wiedzy studentów w zakresie historii i symboliki niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady oraz negowania zbrodni w nich popełnionych w latach 1933-1945, a także prezentacja indywidualnych losów ofiar – więźniów ze szczególnym wykorzystaniem materiałów filmowych.

Strona przedmiotu
KZ-Z-H-02-01-000002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-H-01-08-000005 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs daje studentom możliwość poznania kultur mniejszości narodowych zamieszkujących Australię, zwyczajów życia codziennego, formalnych struktur państwowych oraz innych aspektów funkcjonowania zróżnicowanego społeczeństwa australijskiego.

Prowadzący: dr Tomasz Gadzina (tgadzina@uni.opole.pl)

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000004 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu samobójstwa jako faktu społecznego. Kurs zawierał będzie następujące tematy: Ewolucja samobójstw; Geografia rytuałów samobójczych; Samobójstwo rzekome i próby samobójcze ; Samobójstwo religijne i obrzędowe; Samobójstwo polityczne i samobójczy terroryzm; Samobójstwo wojenne; Pakty samobójcze i zbiorowe; Podszepytwacze śmierci i cyberpakty; Syndrom presudicydalny; Mity na temat samobójstw; Studium przypadku: analiza listów samobójstw; Samobójstwo młodzieży a samobójstwo seniorów; Efekt Wertera i wpływ medialny; Efekt Papageno i kontrakt na życie; Profilaktyka myśli samobójczych.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000005 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy nt. Bałkanów i skonfrontowanie jej z utrwalonymi, zwłaszcza w tekstach literackich, stereotypowymi wyobrażeniami na temat regionu oraz kształtowanie postawy otwartości na inne kultury.

0,5 ECTS - 15 h - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS - 15 h - lektura wybranych tekstów w ramach przygotowania do zajęć

1 ECTS - 20 h - przygotowanie prezentacji oraz przygotowanie do testu

Kontakt: amodelska@uni.opole.pl

Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000010 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- zapoznanie z kwestiami terminologicznymi i definicyjnymi baśni oraz sposobami funkcjonowania tej formy w obrębie większych struktur literackich,

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania odmian gatunkowych baśni,

-zaznajomienie z najważniejszymi adaptacjami baśni współczesnych.

Opis ETCS - 2 pkt.

- 15 godz. udział w zajęciach,

- 20 godz., samodzielna lektura wybranych tekstów baśniowych, obejrzenie filmowej adaptacji,

- 15 godz., przygotowanie prezentacji.

Strona przedmiotu
KZ-H-02-01-000016 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ograniczeniem wolności słowa i funkcjonowaniem instytucji cenzury na ziemiach polskich, w latach 1914-1990.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-07-000011 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15

Forma zajęć: wykład konwersatoryjny

Nakład pracy studenta - 50 godzin:

- udział w zajęciach: 15

- lektura i analiza tekstów: 15

- przygotowanie prezentacji: 20

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-02-02-000002 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studenta do świadomego i czynnego udziału w kulturze; kształtowanie pożądanych społecznie postaw i zachowań, cechujących przyszłe elity zawodowe i intelektualne; rozbudzenie wrażliwości etycznej i estetycznej; poznanie różnic i cech wspólnych kultury młodych i osób starszych, ich rozwoju na przestrzeni lat, aktywizacja do uczestnictwa w kulturze współczesnej.

Strona przedmiotu
KZ-Z-JO-H-02-02-0002 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-H-02-02-000003 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-JO-H-02-02-0003 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-H-02-01-000023 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza problematyki dotyczącej postrzegania w dawnej Europie kwestii związanych rzekomymi czarami oraz osobami za nie odpowiedzialnymi. Istotnym elementem będą też procesy karne o przestępstwo czarów w nowożytnej Europie. Interesująca będzie również kwestia postrzegania przez społeczeństwo tego przestępstwa oraz jego umocowania prawnego w dziejach Polski i Europy. Ważnym problemem związanym z omawianymi zajęciami będzie również usytuowanie czarownicy, czarów, magii w społeczeństwie pod względem antropologicznym, socjologicznym oraz kulturowym. Kolejnym celem będzie również omówienie na tle kwestii związanych z procesami o czary problematyki tolerancji i nietolerancji religijnej oraz wykorzystywania tego elementu do celów politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Strona przedmiotu
KZ-H-06-06-000025 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach można zdobyć wiedzę o tym, czym jest życie, jakie przybiera formy, czego potrzebuje by istnieć, a następnie poznać możliwość istnienia życia w warunkach pozaziemskich. Jako wstęp do rozważań posłuży historia życia na Ziemi skonfrontowana z wyobrażeniami życia pozaziemskiego w kulturze dawnej i współczesnej. Przytoczone zostaną programy poszukiwania życia poza Ziemią oraz obszary zainteresowania dzisiejszej nauki w tej tematyce. Wskazane zostaną najbardziej perspektywiczne kierunki poszukiwań życia pozaziemskiego biorąc pod uwagę czynniki i uwarunkowania środowiskowe oraz stopień uorganizowania takiego życia.

Strona przedmiotu
KZ-Z-H-06-06-000025 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000009 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- przedmiot obejmuje elementy historii baśni i szeroko rozumiana wiedze na temat baśni o Kopciuszku, jej literackich realizacjach, obecności w kulturze popularnej. W szczególności nacisk zostaje położony na interpretacje przy wykorzystaniu współczesnych metodologii oraz wyjaśnienia symbolicznych znaczeń Kopciuszka.

ECTS 2

15 h (zajęć)

35 h (praca własna studenta - lektura podstawowych baśni o Kopciuszku, obejrzenie filmu, przygotowanie prezentacji)

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-01-08-000006 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Kurs daje studentom możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia korespondencji w biznesie.

Prowadzący: dr Tomasz Gadzina (tgadzina@uni.opole.pl)

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-01-08-000004 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Im Rahmen des Kurses werden die Studierenden eingeladen, Deutschland mit allen Sinnen kennenzulernen. Durch Fühlen, Riechen und Schmecken lernen wir deutsche Produkte kennen und nutzen sie als Anregung für Gespräche über deutsche Produkte, Unternehmen, Erfindungen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Anhand von Musik und Momentaufnahmen aus aktuellen Fernsehsendungen erkunden wir Kultur und Alltag in Deutschland. Durch die Inszenierung lernen wir die wichtigsten deutschen Persönlichkeiten kennen – historisch und heute. Auf dieser Grundlage werden wir auch unsere gemeinsame Kulturkarte Deutschlands erstellen.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)