Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Jednostka: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L
4.B.1.13 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz ustroju, struktury, funkcjonowania i zadań samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000044
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, na których Studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami projektowania ergonomicznych, funkcjonalnych i estetycznych wnętrz mieszkalnych.

Strona przedmiotu
4.GP-P.9 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.16 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzenia urbanistycznych badań terenowych i sporządzania inwentaryzacji urbanistycznych (identyfikacja istniejących funkcji terenu, elementów kompozycji urbanistycznej, elementów środowiska przyrodniczego mających wpływ na zagospodarowanie terenu, obszarów i obiektów cennych przyrodniczo oraz stanowiących dziedzictwo kulturowe, wskazanie konfliktów przestrzennych).

Podczas ćwiczeń terenowych w podgrupach studenci przygotowują szkice zidentyfikowanych uwarunkowań przestrzennych.

Na podstawie danych pozyskanych podczas ćwiczeń terenowych studenci indywidualnie przygotowują ostateczną wersję inwentaryzacji urbanistycznej (rysunek i tekst).

Strona przedmiotu
4.B.961 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP.45 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami finansowymi w gospodarce rynkowej; zaprezentowanie i wyjaśnienie zależności między nimi przy uwzględnieniu publicznej i prywatnej sfery finansowej; ukazanie sposobu identyfikowania i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów ekonomicznych związanych z rolą pieniądza, instrumentów finansowych, instytucji finansowych i rynków finansowych w systemie gospodarki rynkowej; ukazanie specyfiki decyzji finansowych podmiotów sfery realnej (podmiotów niefinansowych)

Strona przedmiotu
4.B.71 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z charakterystyką poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego mających decydujący wpływ na zagospodarowanie przestrzeni. W trakcie wykładów studenci poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu badań fizjografii urbanistycznej, terminologię i metody badawcze odnoszące się do uwarunkowań przyrodniczych w gospodarce przestrzennej. W trakcie ćwiczeń studenci poznają metodykę inwentaryzacji komponentów środowiska przyrodniczego, ich prognozy i kierunków zmian w zależności od danej inwestycji. Dokumentują warunki przyrodnicze na potrzeby racjonalnego zainwestowania.

Strona przedmiotu
4.GP-P.4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.81 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów studenci poznają podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu wiedzy geoinformatycznej: pozyskiwania, integrowania, analizy oraz wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych. Studenci poznają techniki geoprzetwarzania w celu wyszukiwania obiektów spełniających określone kryteria przestrzenne do rozwiązywania problemów geograficznych. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest praktyczna nauka obsługi aplikacji ArcGIS Esri w zakresie umożliwiającym samodzielną pracę na poziomie średnio zaawansowanym w trzech zasadniczych kierunkach: zarządzanie danymi geograficznymi, analizy przestrzenne, etapy tworzenia kompozycji mapowych i udostępniania wyników przeprowadzonych analiz. Przedmiot daje podstawę do dalszej kontynuacji i zgłębiania tematyki GIS w ramach przedmiotu Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej II.

Strona przedmiotu
4.B.81.1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tego przedmiotu kontynuowane i zgłębiane są wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie GIS, nabyte w ramach przedmiotu Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej I. Celem wykładów jest zapoznanie studentów ze sposobami pozyskania, integracji i przetwarzania wieloźródłowych informacji przestrzennych. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z praktycznymi metodami: interpolacji danych próbkowych, obliczania gęstości zjawisk oraz analizy powierzchni reprezentujących rzeźbę terenu z wykorzystaniem ArcGIS Spatial Analyst oraz ArcGIS 3D Analyst.

Strona przedmiotu
4.B.86.3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z problematyką gospodarki komunalnej, sektorami inżynieryjnymi gospodarki komunalnej w podziale na wodociągi i kanalizację, energię elektryczną, ciepła i gaz, telekomunikację, drogi, komunikację, odpady, melioracje i zieleń, usługi społeczne oraz gospodarki mieszkaniowej. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji przedsiębiorstw komunalnych, zasad finansowania inwestycji komunalnych, realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Strona przedmiotu
4.B.87.1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do rozumienia istoty oraz mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie lokalnym ( gminy, miasta) poprzez ukazanie dylematów związanych z kształtowaniem lokalnych stosunków społecznych, gospodarczych i środowiskowych; prezentację sposobów organizacji przestrzeni lokalnych dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia w skali lokalnej, przedstawienie podstawowych sposobów kreowania i pobudzania rozwoju na poziomie lokalnym.

Strona przedmiotu
4.B.963 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.90 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zależnościami pomiędzy gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym a wymogami zrównoważonego rozwoju. Głównym celem zajęć jest przedstawienie koncepcji oraz założeń zrównoważonego rozwoju i ich wpływu na współczesny kształt gospodarki przestrzennej. Punktem wyjściowym jest przyjęcie założenia, że aktualna przestrzeń (geograficzna, ekonomiczna, turystyczna etc.) podlega ciągłym zmianom. Istotą kursu jest dodatkowo zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu gospodarowania przestrzenią, a także z zakresu narzędzi pozwalających zapewnić kompromis pomiędzy sferą społeczną, gospodarczą i środowiskową w gospodarce przestrzennej. Istotnym (finalnym efektem) jest rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce na bazie konkretnych, rzeczywistych przykładów. Wiedza oraz umiejętności pozyskane w czasie kursu pozwolą Studentowi na krytyczne spojrzenie na zasady zrównoważonego rozwoju a jednocześnie wpłyną na jego ogólny osąd oraz opinię rzeczywistości.

Strona przedmiotu
4.B.1.14 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: graficznej prezentacji obiektów przestrzeni wielowymiarowej na rysunku dwuwymiarowym; zasad i metod odwzorowania przestrzennego prostych brył geometrycznych, wymiarowania uwzględniającego zasady określone odpowiednimi normami, tworzenia przekrojów i odczytywania rzutów. W ramach zajęć studenci doskonalą umiejętności: wykorzystania oprogramowania CAD w pracach projektowych, tworzenia cyfrowej dokumentacji graficznej, a także czytania i rozumienia treści rysunków technicznych, rozwijają wyobraźnię przestrzenną.

Strona przedmiotu
4.B.97.1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studenta z najsłynniejszymi zabytkami architektury oraz budowli na przestrzeni dziejów, od starożytności do czasów współczesnych. Student zyskuje umiejętność rozpoznawania poszczególnych stylów architektonicznych oraz analizy historycznych układów urbanistycznych.

Strona przedmiotu
4.GP-P.17 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.11 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP.46 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.148 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy przestrzennej stosowanymi na potrzeby opracowań studialnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie praktycznych umiejętności pozyskiwania danych przestrzennych na potrzeby tworzenia nowej informacji - złożonych wskaźników i miar do analizy zróżnicowania przestrzennego jednostek badawczych a także umiejętności stosowania metod analizy przestrzennej, interpretacji i wizualizacji wyników na mapach z zastosowaniem programów graficznych.

Strona przedmiotu
4.GP-P.18 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.192.3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie złożoności funkcjonowania systemów składowych infrastruktury oraz identyfikowania i oceny

funkcjonowania podstawowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

Rozwinięcie u studentów umiejętności stosowania podstawowych zasad kształtowania i lokalizacji obiektów

oraz sieci infrastruktury technicznej na obszarach zurbanizowanych w różnych skalach.

Strona przedmiotu
4.B.193.2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem oraz celami planowania przestrzennego, systemem planowania przestrzennego i zasadach jego funkcjonowania, merytorycznymi i formalnymi zasadami sporządzania dokumentów planistycznych oraz techniką sporządzania planu miejscowego.

Rozwinięcie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej przy tworzeniu dokumentów planistycznych.

Strona przedmiotu
4.B.1.12 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje z poszczególnymi etapami wznoszenia budynków oraz obiektów budowlanych. Student zapoznaje się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz z planem zagospodarowania terenu. Przedmiot wskazuje różnice między budownictwem tradycyjnym a uprzemysłowionym, porusza zagadnienia związane z budownictwem zrównoważonym, ekologicznym, pasywnym, z wykorzystaniem OZE w budownictwie oraz ze współczesnymi trendami i budownictwem przyszłości.

Strona przedmiotu
4.GP-P.19 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: wykonywania podstawowych prac geodezyjnych i kartograficznych, metod i technik wyznaczania położenia sytuacyjno-wysokościowego szczegółów terenowych oraz opracowania map jednostkowych i dokumentacji w ramach kameralnego opracowania wyników pomiarów. W ramach zajęć studenci doskonalą umiejętności interpretacji treści map zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz pomiarów i obliczeń na mapach na potrzeby prac studialnych i projektowych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Poznają regulacje prawne i standardy techniczne obowiązujące w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz organizację i zadania służby geodezyjnej i kartograficznej.

Strona przedmiotu
4.B.916 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów ze specjalistyczny słownictwem związanym z gospodarką przestrzenną w języku obcym. Pokazanie zależności pomiędzy gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym a wymogami dokumentów strategicznych i programowych na różnych szczeblach zarządzania. Przedstawienie koncepcji teorii oraz założeń rozwoju jednostek terytorialnych i ich wpływu na współczesny kształt gospodarki przestrzennej.

Strona przedmiotu
4.GP-P.7 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)