Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 01 (2024/2025-Z) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Biologii)

Jednostka: Instytut Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 01 (2024/2025-Z)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2024/25-Z 2024/25-L
6.5-BOTO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Wymagania formalne: zaliczone kursy: brak.

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z biologii na poziomie szkoły średniej, umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji do ćwiczeń

Cele przedmiotu

zrozumienie złożoności świata roślin i grzybów, zapoznanie się z jego różnymi aspektami na poziomach molekularnym, organizmalnym i ponadorganizmalnym.

Strona przedmiotu
6.5-COIN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem i głównym celem kursu chemii ogólnej i nieorganicznej jest umożliwienie studentom głębszego zrozumienia podstaw chemii poprzez powiązanie pojęć: cząstka elementarna – atom – cząsteczka – energia – właściwości pierwiastków i związków chemicznych, przy wykorzystaniu poznanych praw i zależności.

Strona przedmiotu
6.5-FEB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie związków zachodzących pomiędzy prawami fizyki a zjawiskami przyrodniczymi ,w szczególności w organi-zmach żywych. Wskazanie jedności praw przyrody i ich interdyscyplinarnego charakteru - wzajemne przeplatanie fizyki, biologii i chemii. Umiejętność samodzielnego opracowania danych pomiarowych i wyciągania wniosków z eksperymentu

Strona przedmiotu
6.5-M brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr W. Bąk

Termin: I semestr

Warunki wpisu na kurs: brak

Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Wyposażenie w wiedzę stanowiącą podstawę do zrozumienia studiowanego kierunku,

umiejętności rozwiązywania problemów związanych ze specyfiką studiowanego kierunku

Strona przedmiotu
6.5-PB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr M. Mazur

Cele przedmiotu

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami biologicznymi z zakresu metodologii badań przyrodniczych, ewolucjonizmu, ekologii i ochrony przyrody. Celem kursy jest rozszerzenie zagadnień z zakresu szkoły średniej oraz wprowadzenie nowych elementów w kontekście przedmiotów jakie będą realizowane w dalszym toku studiów.

Strona przedmiotu
6.5-PG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie podstawowych procesów skałotwórczych i roli, jaką pełni w nich biosfera

Strona przedmiotu
6.5-PST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu statystyki; rozumienie znaczenia stosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych

Strona przedmiotu
0103-6-PB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie z regulaminem udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej przez Bibliotekę Główną i biblioteki

specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego. Poznanie funkcji katalogów Aleph, Primo oraz zapoznanie ze sposobami wyszukiwania informacji w katalogach.

2. Zapoznanie z bazami danych udostępnianymi przez Bibliotekę oraz ogólnodostępnymi poprzez WWW. Zapoznanie ze sposobami

wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach danych i bibliografiach.

Strona przedmiotu
0105-6-BHP
Szkolenie BHP (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-BHP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2024/2025
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-SZB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie z regulaminem udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej przez Bibliotekę Główną i biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego. Poznanie funkcji katalogów Aleph, Primo oraz zapoznanie ze sposobami wyszukiwania informacji w katalogach.

2. Zapoznanie z bazami danych udostępnianymi przez Bibliotekę oraz ogólnodostępnymi poprzez WWW. Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach danych i bibliografiach.

Strona przedmiotu
6.5-TI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw oraz rozszerzenie wiedzy z Technologii Informacyjnej - zapoznanie się z metodami obróbki danych i informacji, umiejętność wykorzystania Internetu do wyszukiwania przydatnych informacji, zapoznanie się ze strukturą i funkcjonalnością USOS, poznanie podstaw funkcjonalności platformy e-learningowej, praktyczne wykorzystanie MS Word do wykonania prac edytorskich, praktyczne wykorzystanie MS Excel do obliczeń statystycznych i tworzenia wykresów, opanowanie podstaw posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej.

Strona przedmiotu
6.5-ZO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Poznanie podstawowych czynności życiowych zwierząt oraz ich adaptacji do życia w rozmaitych środowiskach. Poznanie zasad prowadzenia i dokumentowania obserwacji biologicznych, zasad prowadzenia eksperymentów biologicznych i prostych hodowli oraz korzystania z kluczy do oznaczania.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)