Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Chemii

Jednostka: Instytut Chemii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022/23-L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z 2022/23-L
7-S2-1-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

a) zapoznanie z budową i zasadą działania aparatury analitycznej powszechnie stosowanej w przemysłowej kontroli analitycznej, w ochronie środowiska czy diagnostyce klinicznej.

b) Zapoznanie z aparaturą, jej obsługą oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników.

c) Poznanie aspektów historycznych związanych z etapami rozwoju poszczególnych instrumentalnych technik analitycznych

d) Nabycie wiedzy matematycznej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu statystycznego i procedury walidacyjnej opracowanej metody analitycznej

Strona przedmiotu
7-S5-2-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Anatomia człowieka – podstawowe pojęcia, działy, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego

Układ szkieletowy i stawowy.

Układ mięśniowy.

Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy.

Układ trawienny.

Układ moczowy. Układy płciowe.

Układ nerwowy. Narządy zmysłów.

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strona przedmiotu
7-S-CH-BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strona przedmiotu
7-S3-4-C-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym

Gruntowne zrozumienie poruszanych zagadnień poprzez rozwiązywanie zadań problemowych na zajęciach konwersatoryjnych

Uzmysłowienie studentom, że procesy chemiczne zachodzące w organizmach żywych są takie same jak w probówce, różnią się tylko stopniem złożoności i precyzyjną regulacją

Poznanie podstawowych metod stosowanych w analizie najważniejszych grup związków występujących w organizmach żywych oraz wybranych procesów biochemicznych

Wyrobienie w studentach nawyku samokształcenia

Strona przedmiotu
7-S5-4-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe cele przedmiotu:

Poznanie funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym

Gruntowne zrozumienie poruszanych zagadnień poprzez rozwiązywanie zadań problemowych na zajęciach seminaryjnych

Uzmysłowienie studentom, że procesy chemiczne zachodzące w organizmach żywych są takie same jak w probówce, różnią się tylko stopniem złożoności i precyzyjną regulacją

Poznanie podstawowych metod stosowanych w analizie najważniejszych grup związków występujących w organizmach żywych oraz wybranych procesów biochemicznych

Zapewnienie podstaw do zrozumienia zagadnień poruszanych w dalszym toku studiów, takich jak mechanizmów działania oraz metabolizmu leków i innych substancji egzogennych, działania organizmu w stanach fizjologicznych i patologicznych

Wyrobienie w studentach nawyku samokształcenia

Strona przedmiotu
7-S5-1-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celami przedmiotu biofizyka są:

1. Opanowanie podstawowych praw i teorii fizycznych wykorzystywanych w zakresie biofizyki.

2. Nabycie praktycznych umiejętności w prawidłowym wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych, prezentacji, interpretacji oraz szacowania niepewności wyników końcowych.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji.

4. Poznanie mechanizmów oddziaływania fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych na organizm ludzki.

Strona przedmiotu
7-S5-1-02 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

C1 Wprowadzenie w zagadnienia cytofizjologii;

C2 Wprowadzenie w zagadnienia genetyki lekarskiej i molekularnej;

C3 Wprowadzenie w zagadnienia mikrobiologii/parazytologii lekarskiej.

Strona przedmiotu
7-S5-5-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Porównanie procesów replikacji DNA, transkrypcji i translacji u Pro- i Eukariota i specyficzności ich hamowania przez antybiotyki.

Genom człowieka i metody badania genomów.

Inżynieria genetyczna, transgenizacja mikroorganizmów, roślin i zwierząt, jej zastosowanie do produkcji leków i szczepionek oraz terapii genowej.

Diagnostyka molekularna.

Mechanizmy zmian epigenetycznych i choroby zaburzonej regulacji epigenetycznej.

Farmako- i nutrigenetyka.

Markery molekularne używane w diagnostyce, przewidywaniu odpowiedzi na farmaceutyki i medycynie sądowej.

Strona przedmiotu
7-S5-8-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-2-02 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Botanika - ważne zajęcia dla poznania świata roślin i nauczenia się, przynajmniej na podstawowym poziomie, ich rozpoznawania.

Strona przedmiotu
7-S5-8-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-2-CH-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu chemii analitycznej, w tym poznanie etapów procesu analitycznego, reakcji zachodzących w roztworach wodnych, podziału kationów i anionów oraz ustalenie jakościowego i ilościowego składu badanych substancji.

Strona przedmiotu
7-S5-2-03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu chemii analitycznej, w tym poznanie etapów procesu analitycznego, reakcji zachodzących w roztworach wodnych, podziału kationów i anionów oraz ustalenie jakościowego i ilościowego składu badanych substancji.

Strona przedmiotu
7-S5-4-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi technik optycznych, spektrochemicznych, elektrochemicznych i rozdzielczych. Zastosowanie tych technik do analizy fizykochemicznej w produktach leczniczych.

Strona przedmiotu
7-S3-1-CH-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi w komórkach żywych organizmów

2. Umiejętność opisu podstawowych interakcji typu organizm – organizm oraz organizm-środowisko życia

Strona przedmiotu
7-S3-3-CH-W-A2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących klasyfikacji, otrzymywania, budowy, właściwości fizykochemicznych, metod badania i zastosowania ciał stałych.

Strona przedmiotu
7-S5-3-03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Opanowanie przez studenta podstawowych zagadnień wchodzących w zakres chemii fizycznej oraz nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce praw opisujących zjawiska fizykochemiczne (w oparciu o aparat matematyczny).

C2 Zapoznanie się z różnymi metodami badawczymi i obsługą aparatury stosowanej przy wyznaczaniu różnych wielkości fizykochemicznych.

C3 Nabycie umiejętności interpretacji i opisu wyników eksperymentalnych oraz pracy zespołowej w ramach grupy studenckiej.

C4 Kształtowanie umiejętności wypowiedzi i dyskusji w grupie.

Strona przedmiotu
7-S3-3-CH-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie przez studenta podstawowych zagadnień wchodzących w zakres chemii fizycznej I oraz nabycie umiejętności wykorzystania

w praktyce praw opisujących zjawiska fizykochemiczne (w oparciu o aparat matematyczny). Zapoznanie się z różnymi metodami

badawczymi i obsługą aparatury stosowanej przy wyznaczaniu różnych wielkości fizykochemicznych. Nabycie umiejętności interpretacji i

opisu wyników eksperymentalnych oraz pracy zespołowej w ramach grupy studenckiej. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich

poglądów i dyskusji w grupie.

Strona przedmiotu
7-S3-4-CH-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-2-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

Poznanie mechanizmów i kinetyki polimeryzacji olefin.

Poznanie możliwości modyfikacji struktury i właściwości poliolefin poprzez kopolimeryzację.

Poznanie przemysłowych metod syntezy poliolefin.

Zrozumienie zależności między strukturą makrocząsteczek poliolefiny, a właściwościami materiału.

Strona przedmiotu
7-S5-5-03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie budowy chemicznej i nazewnictwa, właściwości fizykochemicznych, stabilności leków in vitro oraz ich biotransformacji, o ile ma ona wpływ na bioaktywność

Poznanie klasyfikacji leków w układzie farmakologiczno-chemicznym, rozumienie zależności między budową chemiczną leków a ich bioaktywnością oraz rozumienie mechanizmu działania leków

Nabycie umiejętności charakteryzowania odpowiednich grup farmakologiczno-chemicznych leków oraz ich zastosowania terapeutycznego w określonych jednostkach chorobowych

Nabycie kompetencji w zakresie kryteriów doboru metod stosowanych w analizie ilościowej i jakościowej mono- i wieloskładnikowych substancji leczniczych z uwzględnieniem ich budowy chemicznej i właściwości fizykochemicznych

Nabycie praktycznej umiejętności badania analitycznego leków z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych, zgodnych z obowiązującymi normami farmakopealnymi

Nabycie umiejętności interpretacji oraz opracowania wyników analiz substancji chemicznych

Strona przedmiotu
7-S5-6-03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-4-CH-02 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych teorii i modeli wykorzystywanych do opisu właściwości fizykochemicznych atomów i związków chemicznych. Zostaną omówione zagadnienia z zakresu systematyki pierwiastków bloku s i p układu okresowego oraz wybranych związków nieorganicznych.

Konwersatorium ma charakter wspomagający zrozumienie oraz praktyczne opanowanie zagadnień objętych treściami programowymi wykładu, poprzez rozwiązywanie zadań problemowych.

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-02 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-1-C-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem i głównym celem kursu chemii ogólnej jest umożliwienie studentom głębszego zrozumienia podstaw chemii poprzez powiązanie pojęć: cząstka elementarna – atom – cząsteczka – energia – właściwości pierwiastków i związków chemicznych, przy wykorzystaniu poznanych praw i zależności.

Strona przedmiotu
7-S5-1-03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem i głównym celem kursu chemii ogólnej i nieorganicznej jest umożliwienie studentom głębszego zrozumienia podstaw chemii poprzez powiązanie pojęć: cząstka elementarna – atom – cząsteczka – energia – właściwości pierwiastków i związków chemicznych, przy wykorzystaniu poznanych praw i zależności.

Strona przedmiotu
7-S5-2-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Poznanie struktury i właściwości związków organicznych w zakresie umożliwiającym studiowanie przedmiotów zawodowych oraz zrozumienie działania i przemian leków oraz związków biologicznie aktywnych.

C2 Poznanie najważniejszych klas związków organicznych, z wyszczególnieniem ich specyficznej reaktywności.

C3 Umiejętność mechanistycznego opisu reakcji związków organicznych z uwzględnieniem stereochemii i jej znaczeniu w substancjach farmaceutycznych.

C4 Opanowanie BHP w laboratorium, podstawowych technik laboratoryjnych, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, wyodrębniania, oczyszczania związków organicznych, analizy i oznaczania ich podstawowych właściwości fizykochemicznych umożliwiających samodzielną pracę w laboratorium.

Strona przedmiotu
7-S5-3-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nr celu Cele kształcenia

C1 Poznanie najważniejszych klas związków organicznych, z wyszczególnieniem ich specyficznej reaktywności.

C2 Umiejętność mechanistycznego opisu reakcji związków organicznych z uwzględnieniem stereochemii.

C3 Opanowanie podstaw syntezy związków organicznych.

C4 Bezpieczna praca w laboratorium chemii organicznej

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)