Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Chemii

Jednostka: Instytut Chemii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
7-S2-1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

a) zapoznanie z budową i zasadą działania aparatury analitycznej powszechnie stosowanej w przemysłowej kontroli analitycznej, w ochronie środowiska czy diagnostyce klinicznej.

b) Zapoznanie z aparaturą, jej obsługą oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników.

c) Poznanie aspektów historycznych związanych z etapami rozwoju poszczególnych instrumentalnych technik analitycznych

d) Nabycie wiedzy matematycznej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu statystycznego i procedury walidacyjnej opracowanej metody analitycznej

Strona przedmiotu
7-S5-2-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Anatomia człowieka – podstawowe pojęcia, działy, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego

Układ szkieletowy i stawowy.

Układ mięśniowy.

Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy.

Układ trawienny.

Układ moczowy. Układy płciowe.

Układ nerwowy. Narządy zmysłów.

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-BHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strona przedmiotu
7-S-CH-BHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strona przedmiotu
7-S3-4-C-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym

Gruntowne zrozumienie poruszanych zagadnień poprzez rozwiązywanie zadań problemowych na zajęciach konwersatoryjnych

Uzmysłowienie studentom, że procesy chemiczne zachodzące w organizmach żywych są takie same jak w probówce, różnią się tylko stopniem złożoności i precyzyjną regulacją

Poznanie podstawowych metod stosowanych w analizie najważniejszych grup związków występujących w organizmach żywych oraz wybranych procesów biochemicznych

Wyrobienie w studentach nawyku samokształcenia

Strona przedmiotu
7-S5-4-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe cele przedmiotu:

Poznanie funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym

Gruntowne zrozumienie poruszanych zagadnień poprzez rozwiązywanie zadań problemowych na zajęciach seminaryjnych

Uzmysłowienie studentom, że procesy chemiczne zachodzące w organizmach żywych są takie same jak w probówce, różnią się tylko stopniem złożoności i precyzyjną regulacją

Poznanie podstawowych metod stosowanych w analizie najważniejszych grup związków występujących w organizmach żywych oraz wybranych procesów biochemicznych

Zapewnienie podstaw do zrozumienia zagadnień poruszanych w dalszym toku studiów, takich jak mechanizmów działania oraz metabolizmu leków i innych substancji egzogennych, działania organizmu w stanach fizjologicznych i patologicznych

Wyrobienie w studentach nawyku samokształcenia

Strona przedmiotu
7-S5-9-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele

C1 Poznanie czynników wpływających na dostępność biologiczną substancji leczniczej w zależności od postaci leku i drogi podania, oraz wybranych aspektów biorównoważności preparatów leczniczych i metod ich badania.

C2 Nabycie umiejętność łączenia informacji z różnych dziedzin pozwalających na ocenę skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania leków.

Strona przedmiotu
7-S5-1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celami przedmiotu biofizyka są:

1. Opanowanie podstawowych praw i teorii fizycznych wykorzystywanych w zakresie biofizyki.

2. Nabycie praktycznych umiejętności w prawidłowym wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych, prezentacji, interpretacji oraz szacowania niepewności wyników końcowych.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji.

4. Poznanie mechanizmów oddziaływania fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych na organizm ludzki.

Strona przedmiotu
7-S5-1-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

C1 Wprowadzenie w zagadnienia cytofizjologii;

C2 Wprowadzenie w zagadnienia genetyki lekarskiej i molekularnej;

C3 Wprowadzenie w zagadnienia mikrobiologii/parazytologii lekarskiej.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)