Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Chemii

Jednostka: Instytut Chemii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
7-D-SK.EN-17 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S-CH-BHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strona przedmiotu
7-S-CH-SB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie z regulaminem udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej przez Bibliotekę Główną i biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego. Poznanie funkcji katalogów Aleph, Primo oraz zapoznanie ze sposobami wyszukiwania informacji w katalogach.

2. Zapoznanie z bazami danych udostępnianymi przez Bibliotekę oraz ogólnodostępnymi poprzez WWW. Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach danych i bibliografiach.

Strona przedmiotu
7-S-CH2-SB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S-FAR-SB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S-TI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z siecią Uniwersytetu Opolskiego i jej usługami

zapoznanie studentów z obsługą i możliwościami aplikacji komputerowych – w szczególności oprogramowania systemowego, pakietu MS Office oraz wybranego specjalistycznego oprogramowania przydatnego w naukach chemicznych (przyrodniczych). Poznanie metod numerycznego rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu opracowywania danych eksperymentalnych w tym podstaw analizy statystycznej. Zapoznanie z podstawowymi możliwościami oferowanymi przez Internet - w szczególności w zakresie poszukiwania informacji naukowej.

Strona przedmiotu
7-S.CH-P.D.C-I brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praktyka ciągła - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Praktyka ciągła - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.CH-P.D.C-II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka ciągła - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Praktyka ciągła - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.CH-P.D.S-I brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka śródroczna - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Praktyka śródroczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.CH-P.D.S-II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praktyka śródroczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Praktyka śródroczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.ENG-ER-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 270 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Projekt - 210 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.ENG-ER-02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

a) zapoznanie z budową i zasadą działania aparatury analitycznej powszechnie stosowanej w przemysłowej kontroli analitycznej, w ochronie środowiska czy diagnostyce klinicznej.

b) Zapoznanie z aparaturą, jej obsługą oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników.

c) Poznanie aspektów historycznych związanych z etapami rozwoju poszczególnych instrumentalnych technik analitycznych

d) Nabycie wiedzy matematycznej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu statystycznego i procedury walidacyjnej opracowanej metody analitycznej

Strona przedmiotu
7-S2-1-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami nowoczesnych programów modelowania molekularnego i sposobem ich wykorzystania w poznawaniu struktury i właściwości cząsteczek chemicznych. Tematyka zajęć obejmuje: budowanie cząsteczek i optymalizacja ich geometrii, analiza rozkładu gęstości elektronowej – moment dipolowy, rozkład ładunku, polarność wiązań, orbitale molekularne, analiza konformacyjna, właściwości termodynamiczne, spektroskopia układy z wiązaniem wodorowym.

Strona przedmiotu
7-S2-1-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sieci przestrzenne i krystaliczne oraz ich właściwości. Elementy symetrii. Grupy punktowe i przestrzenne. Symetria cząsteczek związków chemicznych. rentgenowskich. Zastosowania metody badania materii za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Krystalograficzne bazy danych oraz literatura jako źródła informacji niezbędne do analizy otrzymanych wyników badań strukturalnych. Opracowanie i weryfikacja wyników badań strukturalnych wykonanych za pomocą monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego. Inne techniki badawcze niezbędne do weryfikacji i oceny wyników badań strukturalnych. Perspektywy i kierunki rozwoju współczesnej krystalografii.

Strona przedmiotu
7-S2-1-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi spektroskopowych metod analizy budowy związków chemicznych oraz praktyczne wykorzystanie wybranych metod (IR, NMR, UV-VIS) w ramach konwersatorium.

Strona przedmiotu
7-S2-2-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami identyfikacji związków organicznych przy zastosowaniu najważniejszych metod spektroskopowych.

Strona przedmiotu
7-S2-2-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Poznanie klasyfikacji, budowy, znaczenia i zastosowania praktycznego produktów naturalnych.

Strona przedmiotu
7-S2-2-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem zajęć jest poznanie przez studentów słownictwa z zakresu swojej specjalności i tematyki prac magisterskich, przygotowanie ich do korzystania z literatury naukowej w języku angielskim, pisania krótkich tekstów naukowych w języku angielskim, prowadzenia konwersacji na tematy zawodowe (formułowania własnych wypowiedzi oraz dyskusji na specjalistyczne tematy z zakresu chemii polimerów oraz chemii biologicznej).

Strona przedmiotu
7-S2-2-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

Poznanie mechanizmów i kinetyki polimeryzacji olefin.

Poznanie możliwości modyfikacji struktury i właściwości poliolefin poprzez kopolimeryzację.

Poznanie przemysłowych metod syntezy poliolefin.

Zrozumienie zależności między strukturą makrocząsteczek poliolefiny, a właściwościami materiału.

Strona przedmiotu
7-S2-2-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność formułowania problemów badawczych na bazie przeglądu literatury i zdolność ich rozwiązywania (dobór sposobów i metod).

Celem zajęć jest nauczenie studentów podejmowania spójnego logicznie i przemyślanego toku działań, począwszy od postawienia problemu i zebrania informacji, poprzez skonstruowanie eksperymentu, dobór technik i jego przeprowadzenie, opracowania wyników i ich prezentacji.

Strona przedmiotu
7-S2-2-06 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie wiedzy o zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej. Zapoznanie z prawem autorskim i prawem własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe). Nauka umiejętności korzystania z aktów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej. Zapoznanie z odpowiedzialnością za bezprawne korzystanie z dóbr niematerialnych będących pod ochroną prawną. Zapoznanie z zasadami udzielania patentu i licencji.

Strona przedmiotu
7-S2-2-07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-3-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład konwersatoryjny, semestr 3, 30 godzin

Konwersatorium, semestr 3, 15 godzin

Strona przedmiotu
7-S2-3-01-MB-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Pokazanie metod badania kinetyki procesów enzymatycznych i wykorzystanie tej wiedzy uzupełnionej o inne techniki badawcze do definiowania mechanizmów reakcji enzymatycznych.

Strona przedmiotu
7-S2-3-01-MB-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się i opanowanie metod:

* izolacji z materiału biologicznego i oczyszczania enzymów;

* oznaczanie aktywności enzymów, oraz wyznaczania parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznych.

Strona przedmiotu
7-S2-3-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-3-02-MP-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia

Poznanie i zrozumienie podstawowych zależności wiążących strukturalne cechy makrocząsteczek polimerów z właściwościami materiałów

Poznanie i zrozumienie podstaw nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych do charakterystyki materiałów polimerowych

Nabycie umiejętności samodzielnego projektowania drogi otrzymywania polimerów uwzględniając możliwości materiałowo-sprzętowe

Nabycie umiejętności otrzymywania i charakterystyki określonych materiałów polimerowych

Nabycie umiejętności poszukiwania informacji w literaturze i bazach danych oraz przedstawiania wyników badań w formie pisemnej i multimedialnej

Strona przedmiotu
7-S2-3-WM-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-4-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)