Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Chemii

Jednostka: Instytut Chemii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
7-S3-2-CH-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie elementów rachunku różniczkowego i całkowego. Zdobycie umiejętności stosowania elementów rachunku różniczkowego i całkowego w problemach naukowych, zwłaszcza w chemii.

Strona przedmiotu
7-S3-2-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie roli chemii w dążeniu do zrównoważonego rozwoju cywilizacji, poznanie i posługiwanie się przepisami prawnymi w zakresie zarządzania chemikaliami, nabycie umiejętności oceny oddziaływań chemikaliów na środowisko i przewidywania skutków ich stosowania, bezpiecznego wykorzystywania chemikaliów i postępowania z odpadami niebezpiecznymi, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.

Strona przedmiotu
7-S5-9-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką olejków eterycznych: od metod ich wytwarzania po ich właściwości terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem olejków farmakopealnych.

Strona przedmiotu
7-S5-8-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele

C1 Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu farmakochemii sądowej.

C2 Umiejętność przeglądu literatury w celu wyszukania informacji dotyczących właściwości oraz metod identyfikacji substancji psychoaktywnych.

Strona przedmiotu
7-S5-7-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium warsztatowe - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium warsztatowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Poznanie wytycznych i zaleceń leczenia przeciwnowotworowego

C2 Poznanie nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych

C3 Nabycie umiejętności udzielania pacjentowi rzetelnych informacji o terapiach onkologicznych

C4 Przygotowanie do współpracy z innymi zawodami medycznymi w celu opieki nad pacjentem chorym onkologicznie

Strona przedmiotu
7-S5-6-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

C1 Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu procesu powstawania leku, funkcji substancji pomocniczych oraz ich klasyfikacja

C2 Rozpoznawanie rodzajów niekorzystnych zmian w produkcie leczniczym

C3 Poznanie opakowań do leków, charakterystyk materiałów do wytwarzania opakowań

C4 Znajomość Dobrej Praktyki Wytwarzania w wytworni farmaceutycznej

Strona przedmiotu
7-S5-5-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z materiałami polimerowymi stosowanymi w medycynie i farmacji.

Identyfikacja oraz analiza wybranych polimerów spośród tych, które stosowane są w medycynie zarówno jako materiały do produkcji sprzętu medycznego jak i różnorakich produktów do bezpośredniego kontaktu z organizmem człowieka.

Synteza wybranych polimerów spośród tych, które stosowane są w farmacji, jako substancje czynne, do transportu i uwalniania leków oraz jako składniki testów diagnostycznych.

Zapoznanie z nowymi aplikacjami w zakresie stosowania polimerów w medycynie i farmacji

Strona przedmiotu
7-S5-4-F2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium warsztatowe - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium warsztatowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami marketingu w aptece

C2 Zapoznanie studentów z praktycznymi formami wykorzystania marketingu w aptece

C3 Nabycie umiejętności wykorzystania podstawowych technik stosowanych w celach marketingowych w aptece

Strona przedmiotu
7-S5-4-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest:

Zapoznanie ze składnikami, substancjami pomocniczymi, składnikami specjalnymi stosowanymi w produkcji kosmetyków

Wykształcenie umiejętności analizy składu kosmetyku oraz możliwości ich doboru

w zależności od zastosowania.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi komponowania receptur form kosmetycznych w oparciu o dostępne surowce z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz zasad bezpieczeństwa.

Zapoznanie z aktualnymi trendami kosmetycznymi w tym fitokosmetykami ich przeznaczeniem wraz z potencjalną ocena ryzyka terapii.

Strona przedmiotu
7-S5-3-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu chemii i fizyki.

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami nanotechnologii.

C2 Zapoznanie studentów z zastosowaniem nanomateriałów.

C3 Nabycie umiejętności wykorzystania podstawowych technik spektroskopowych i metod badawczych w analizie nanocząstek.

Strona przedmiotu
7-S5-11-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z rolą farmaceuty, sposobami przekazywania informacji oraz uzyskiwania informacji od pacjentów o lekach już zaordynowanych, sposobami pomocy w rozwiązaniu problemu zdrowotnego, zaproponowanie leczenia wspomagającego lekami OTC oraz suplementami z uwzględnieniem istotnych interakcji lub informowanie pacjenta o bezwzględnej konieczności konsultacji lekarskiej

Strona przedmiotu
7-S5-10-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-2-F2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy o działaniu i zastosowaniu surowców pochodzenia naturalnego wywodzących się z innych niż medycyna zachodnia systemów medycznych, a zamieszczonych w najnowszej Farmakopei Polskiej.

C2 Zapoznanie studentów z systemami medycznymi Azji, wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w opisie leków w ajurwedzie i tradycyjnej medycynie chińskiej.

C3 Zapoznanie z zasadami komponowania mieszanek ziołowych oraz analizowania składów kompozycji tradycyjnych.

Strona przedmiotu
7-S2-3-WM-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-2-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność formułowania problemów badawczych na bazie przeglądu literatury i zdolność ich rozwiązywania (dobór sposobów i metod).

Celem zajęć jest nauczenie studentów podejmowania spójnego logicznie i przemyślanego toku działań, począwszy od postawienia problemu i zebrania informacji, poprzez skonstruowanie eksperymentu, dobór technik i jego przeprowadzenie, opracowania wyników i ich prezentacji.

Strona przedmiotu
7-S5-7-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-9-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-7-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy w przemyśle farmaceutycznym i aptece szpitalnej

Zdobycie umiejętności wytwarzania oraz oceny i kontroli leków w skali laboratoryjnej i przemysłowej

Nabycie wiedzy w zakresie zasad pracy urządzeń do wytwarzania leków

Nabycie wiedzy w podstawowych procesach technologicznych stosowanych w wytwarzaniu postaci leków

Przygotowanie do odbycia praktyki wakacyjnej w przemyśle farmaceutycznym i aptece szpitalnej

Nabycie umiejętności posługiwania się monografiami szczegółowymi

Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcji substancji pomocniczych oraz ich klasyfikacja

Rozpoznawanie rodzajów niekorzystnych zmian w produkcie leczniczym

Poznanie opakowań do leków, charakterystyk materiałów do wytwarzania opakowań

Znajomość Dobrej Praktyki Wytwarzania w wytworni farmaceutycznej

Strona przedmiotu
7-S5-8-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy w przemyśle farmaceutycznym i aptece szpitalnej

Zdobycie umiejętności wytwarzania oraz oceny i kontroli leków w skali laboratoryjnej i przemysłowej

Nabycie wiedzy w zakresie zasad pracy urządzeń do wytwarzania leków

Nabycie wiedzy w podstawowych procesach technologicznych stosowanych w wytwarzaniu postaci leków

Przygotowanie do odbycia praktyki wakacyjnej w przemyśle farmaceutycznym i aptece szpitalnej

Nabycie umiejętności posługiwania się monografiami szczegółowymi

Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcji substancji pomocniczych oraz ich klasyfikacja

Rozpoznawanie rodzajów niekorzystnych zmian w produkcie leczniczym

Poznanie opakowań do leków, charakterystyk materiałów do wytwarzania opakowań

Znajomość Dobrej Praktyki Wytwarzania w wytworni farmaceutycznej

Strona przedmiotu
7-S5-5-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-6-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-6-CH-W-E1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

Poznanie zależności między budową chemiczną i fizyczną polimerów, a ich właściwościami i możliwościami zastosowań.

Poznanie przemysłowych sposobów wytwarzania polimerów i metod ich przetwórstwa.

Poznanie możliwości modyfikacji właściwości użytkowych i przetwórczych tworzyw sztucznych.

Poznanie budowy maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Strona przedmiotu
7-S-TI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z siecią Uniwersytetu Opolskiego i jej usługami

zapoznanie studentów z obsługą i możliwościami aplikacji komputerowych – w szczególności oprogramowania systemowego, pakietu MS Office oraz wybranego specjalistycznego oprogramowania przydatnego w naukach chemicznych (przyrodniczych). Poznanie metod numerycznego rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu opracowywania danych eksperymentalnych w tym podstaw analizy statystycznej. Zapoznanie z podstawowymi możliwościami oferowanymi przez Internet - w szczególności w zakresie poszukiwania informacji naukowej.

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Uświadomienie użyteczności nabytej wiedzy chemicznej i możliwości jej wykorzystania w praktyce produkcyjnej i badawczej.

Nabycie wiedzy na temat systematyki, podstaw i rozwoju technologii chemicznej

Zapoznanie z podstawowymi surowcami, metodami ich przerobu i produktami przemysłu chemicznego.

Poznanie wybranych wielkoprzemysłowych procesów technologicznych.

Strona przedmiotu
7-S-CH-SB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie z regulaminem udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej przez Bibliotekę Główną i biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego. Poznanie funkcji katalogów Aleph, Primo oraz zapoznanie ze sposobami wyszukiwania informacji w katalogach.

2. Zapoznanie z bazami danych udostępnianymi przez Bibliotekę oraz ogólnodostępnymi poprzez WWW. Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach danych i bibliografiach.

Strona przedmiotu
7-S-CH2-SB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S-FAR-SB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-11-PRAKT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Praktyka - 960 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-7-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Przyswajanie przez studentów oraz zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych.

C2 Poznanie wybranych metod otrzymywania produktów pośrednich i finalnych w syntezie leków w tym także związków optycznie czynnych na przykładach leków i grup leków-pochodnych układów heterocyklicznych oraz wybranych grup alkaloidów i produktów pochodzenia naturalnego.

C3 Wykorzystanie fizycznych i chemicznych procesów jednostkowych.

C4 Zrozumienie problemu polimorfizmu i jego wpływu na biodostępność leków.

C5 Przyswojenie zagadnień związanych z własnością intelektualną w farmacji oraz Dobrą Praktyką Wytwarzania.

C6 Nabycie umiejętności planowania syntez i wytwarzania leków.

Strona przedmiotu
7-S.ENG-ER-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 270 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Projekt - 210 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)