Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram III roku Gospodarki przestrzennej - studia stacjonarne I' semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram III roku Gospodarki przestrzennej - studia stacjonarne I' semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L
4.B.97.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studenta z najsłynniejszymi zabytkami architektury oraz budowli na przestrzeni dziejów, od starożytności do czasów współczesnych. Student zyskuje umiejętność rozpoznawania poszczególnych stylów architektonicznych oraz analizy historycznych układów urbanistycznych.

Strona przedmiotu
4.GP.46
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.192.3
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie złożoności funkcjonowania systemów składowych infrastruktury oraz identyfikowania i oceny

funkcjonowania podstawowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

Rozwinięcie u studentów umiejętności stosowania podstawowych zasad kształtowania i lokalizacji obiektów

oraz sieci infrastruktury technicznej na obszarach zurbanizowanych w różnych skalach.

Strona przedmiotu
4.B.193.2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem oraz celami planowania przestrzennego, systemem planowania przestrzennego i zasadach jego funkcjonowania, merytorycznymi i formalnymi zasadami sporządzania dokumentów planistycznych oraz techniką sporządzania planu miejscowego.

Rozwinięcie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej przy tworzeniu dokumentów planistycznych.

Strona przedmiotu
4.B.296.4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z procesami rewitalizacji, w kontekście kształtowania przestrzeni i wiązania go z kwestiami społecznymi, środowiskowym i ekonomicznymi. Omówienie typów analiz i sposobów oceny stopnia degradacji oraz narzędzi, procedur i celów procesów rewitalizacji. Zapoznanie studentów z udanymi oraz nieudanymi przykładami rewitalizacji w Polsce i na świecie. Omówienie planów, zadań i struktury organizacyjnej procesów rewitalizacyjnych. Rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, w szczególności w zakresie wsparcia planistycznego procesów rewitalizacji.

Strona przedmiotu
4.B.300
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów aspektami przemian i kierunków rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy pod kątem analizy stanu i kierunków rozwoju obszarów wiejskich w kontekście ogólnych zasad rozwoju zrównoważonego.

Strona przedmiotu
4.B.954.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy dyplomowej

Strona przedmiotu
4.B.334.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie teoretycznych podstaw i praktycznych zasad prowadzenia polityki oraz planowania strategicznego w skali lokalnej. Wykształcenie umiejętności: sporządzenia kompleksowej diagnozy prospektywnej (wraz z analizą strategiczną), sformułowania celów i zadań strategicznych dowolnej jednostki lokalnej, opracowanie ogólnej strategii długofalowego rozwoju wybranej jednostki terytorialnej.

Strona przedmiotu
4.B.918
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem transportu (publicznego oraz innych form) w gospodarce przestrzennej. Szczególnie zostanie podkreślona rola najnowszych trendów w kontekście działania systemów transportowych, aktualnych zjawisk oraz zróżnicowania przestrzennego na różnych poziomach terytorialnych.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)