Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram II roku Logistyki - studia stacjonarne I' semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram II roku Logistyki - studia stacjonarne I' semestr letni
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L
4.B.107.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.921
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.122
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Laboratorium - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest wskazanie istoty logistyki produkcji, określenie zadań, metod oraz narzędzi wykorzystywanych w logistyce produkcji, które mają służyć usprawnieniu procesów logistycznych. Istotnym zadaniem jest także wskazanie i powiązanie systemów produkcyjnych z zarządzaniem logistycznym oraz umiejętne wykorzystanie metod i narzędzi logistycznych w praktyce. Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy, nabycia umiejętności z zakresu funkcjonowania procesu wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby. Student będzie posiadał umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu logistyki produkcji dotyczących zapewnienia optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji.

Strona przedmiotu
4.B.125
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie istoty i funkcji logistyki w sferze zaopatrzenia – jako elementu systemu logistycznego oraz systemu tworzenia wartości - w przedsiębiorstwie w łańcuchu dostaw; zapoznanie studentów z koncepcjami oraz praktyką w zakresie podejmowania decyzji logistycznych w sferze zaopatrzenia.

Strona przedmiotu
4.B.132
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami i uwarunkowaniami marketingu międzynarodowego na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw. To wskazanie wiedzy, w jaki sposób rynki i produkcja w różnych krajach stają się coraz bardziej powiązane i współzależne. Student powinien poznaną wiedzę wykorzystać do podejmowania decyzji marketingowych oraz budowy strategii marketingowej na rynkach zagranicznych uwzględniając ich specyfikę, odrębność kulturową, ekonomiczną, prawną.

Punkty ECTS :2

Kontakt dpotwora@uni.opole.pl

Strona przedmiotu
4.B.919
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką działań marketingowych w sektorze handlu i usług. Student będzie przygotowany do marketingowego myślenia i działania w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, będzie znał metody, instrumenty współtworzące instrumentalno-czynnościową strukturę marketingu i zasady budowania programów marketingowych. To także marketing treści i rola jaką odgrywa w e-commerce i Social mediach .

Strona przedmiotu
4.B.433.S.L.L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Seminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie studentów w problematykę dyskusji nad metodologicznymi podstawami współczesnego zarządzania, obejmującej dorobek głównych nurtów, kierunków i szkół. Ponadto celem przedmiotu jest motywowanie studentów do formułowania własnych ocen i poglądów, kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz jej krytycznej oceny,

Strona przedmiotu
4.B.920
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania ryzykiem w logistyce i łańcuchach dostaw

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)