Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan zajęć III roku Ochrony Środowiska I stopnia, stacjonarne, semestr 05 (2024/25-Z) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii)

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan zajęć III roku Ochrony Środowiska I stopnia, stacjonarne, semestr 05 (2024/25-Z)
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
6.10-GOO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie studentów z wiedzą na temat pochodzenia i gospodarki wybranych grup odpadów organicznych, stosowania różnych procesów unieszkodliwiania lub odzysku wybranych grup odpadów organicznych, wykształcenie wśród studentów potrzeby postępowania zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami, nabycie umiejętności poprawnego klasyfikowania odpadów w aspekcie ich wykorzystania gospodarczego lub oddziaływania na środowisko, posługując się aktualnie obowiązującymi Rozporządzeniami wykonawczymi do Ustaw; umiejętność dyskusji w grupie, umiejętność korzystania z krajowej i międzynarodowej literatury naukowej.

Strona przedmiotu
6.10-KZ.5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.10-MCOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie problemów czynnej ochrony zwierząt,

Identyfikacja zalet i ograniczeń stosowanych współcześnie metod w ochronie zwierząt.

Strona przedmiotu
6.10-OWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.10-PZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.10-PS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie tematyki poruszanej w trakcie trwania studiów w zakresie wybranej przez studenta specjalizacji.

Strona przedmiotu
6.10-TTOA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką techniki i technologii uprawy i ochrony roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz nabycie umiejętności rozpoznawania i ograniczenia występowania wybranych gatunków agrofagów roślin (szkodników, patogenów, chwastów).

Strona przedmiotu
6.10-TOG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: wskazanie zagrożeń wynikających z działalności człowieka i procesów naturalnych kształtujących powierzchnię Ziemi, umiejętność określenia podstawowych czynników wpływających na degradację i dewastację środowiska glebowego. Znajomość i umiejętność oceny technik i metod oraz narzędzi służących do ograniczenia negatywnych zmian w środowisku. Umiejętność interpretacji uzyskanych wyników analiz terenowych i laboratoryjnych oraz ich dyskusja z krajową i międzynarodową literaturą naukową.

Strona przedmiotu
6.10-TGO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie studentów z szeroko pojętą gospodarką odpadami, podstawowymi technologiami stosowanymi w gospodarce odpadami, budową i funkcjonowaniem nowoczesnych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz podstawami prawnymi w tym zakresie, wykształcenie wśród studentów potrzeby postępowania zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami (wykład), nabycie umiejętności wykonywania analiz fizyko-chemicznych odpadów w aspekcie ich wykorzystania gospodarczego lub oddziaływania na środowisko oraz interpretacji uzyskanych wyników, posługując się aktualnie obowiązującymi procedurami analitycznymi (np. Polskie Normy, referencyjne metody analityczne z Rozporządzeń wykonawczych do Ustaw) (laboratoria); umiejętność interpretacji uzyskanych wyników analiz laboratoryjnych oraz ich dyskusja z krajową i międzynarodową literaturą naukową.

Strona przedmiotu
6.10-TGIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
6.10-WGUR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z wiedzą na temat gleby –składnika obszarów zurbanizowanych oraz zrozumienia zachodzących w niej procesów i modyfikacji pod wpływem różnych czynników antropogenicznych. Wykształcenie umiejętności praktycznego określenia w terenie podstawowych symptomów zmian w środowisku glebowym wyrażonych w stanie zdrowotnym roślinności na terenach urbanizowanych, przeprowadzenia wstępnej jej charakterystyki.

Strona przedmiotu
6.10-WZD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość podstawowej problematyki dendrologicznej.

Zdobycie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków roślin drzewiastych.

Strona przedmiotu
6.10-SJO5 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)