Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan zajęć II rok Prawa I st. sem. zimowy studia niestacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan zajęć II rok Prawa I st. sem. zimowy studia niestacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KZ-Z-S-02-02-000045 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielokrotni mordercy, tyrani, terroryści, psychopaci, socjopaci i sadyści również byli wychowani a także mogą wychowywać własne lub/i cudze dzieci. W ramach zajęć będziemy rozważać uwarunkowania procesów brutalizacji wychowania i syndromu bestii. Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu dewiacji społecznej jako faktu społecznego uwarunkowanego wychowaniem i socjalizacją. Poruszone zostaną zagadnienia: rodzicielstwo psychopatów, socjopatów, presji wychowawczej, różnych wymiarów przemocy, molestowania w tym molestowania moralnego, nienawiści, gniewu, przemocy chłodnej i reaktywnej oraz sadyzmu.

Strona przedmiotu
9.5.Z-III-DPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.PR.Z5.3.DPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentowi wiedzy teoretycznej pozwalającej na pogłębienie i doskonalenie umiejętności oraz kompetencji społecznych:

1) w zakresie dotyczącym państwa, prawa, społeczeństwa, ekonomii oraz etyki,

2) w zakresie jasnego, konsekwentnego i jednoznacznego formułowania myśli i poglądów dotyczących państwa, prawa, społeczeństwa, ekonomii i etyki, a także argumentowania w tym kontekście,

3) w zakresie praktycznego stosowania języka prawniczego i politologicznego w toku procedur sądowych, administracyjnych, dyplomatycznych i politycznych

4) w zakresie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.3.KPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom zagadnień teoretycznych związanych z problematyką kulturowych podstaw prawa

2. Zaznajomienie studentów z aktualnym dorobkiem polskiej i światowej nauki odnoszącej się do przedmiotowych zagadnień

3. Uzyskanie przez studentów umiejętności interpretacji problemów związanych z przeobrażeniami kulturowymi i rolą prawników w kulturze

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.3.LTP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Nauczenie zasad czytania tekstów łacińskich

2. Przyswojenie podstawowych paremii prawniczych

3. Przyswojenie podstawowej terminologii prawniczej łacińskiej, poznanie podstaw gramatki łacińskiej

Strona przedmiotu
KZ-Z-H-02-27-000012 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.PR.Z5.3.Padm brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zaznajomienie studentów z zagadnieniami teoretycznymi prawa administracyjnego. Wartościami i zasadami tego prawa, źródłami prawa administracyjnego i kształtem administracji publicznej, wykorzystywanymi formami działania oraz kontrolę działalności podmiotów administrujących.

2. Uzyskanie przez studentów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym i zawodowym. Nabycie umiejętności interpretacji norm prawa administracyjnego w kontekście rozwiązywania konkretnych spraw z tego zakresu i umiejętność odszukania właściwego organu mającego rozpoznać określony rodzaj sprawy.

3. Zaznajomienie studentów z obowiązującymi kierunkami i wykorzystywanymi pojęciami narzędziami, a także przybliżenie orzecznictwa sądów administracyjnych w normowaniu relacji organu administracji z adresatem działań tego organu oraz między samymi organami i podmiotami administracji publicznej

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.3.PC.OiZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Zapoznanie studentów z instytucjami prawa cywilnego: części ogólnej i prawa zobowiązań.

2.Wyrobienie w studentach umiejętności stosowania przepisów prawa cywilnego w typowych stanach faktycznych

3.Pokazanie znaczenia prawa cywilnego jako narzędzia regulacji stosunków prawnych

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.3.Pkar brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Uzyskanie przez studenta wiedzy na temat instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa karnego materialnego

2.Przybliżenie rodzajowo wybranych przestępstw z części szczególnej Kodeksu karnego

3.Nabywanie umiejętności praktycznych

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.3.Pkon brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zaznajomienie studentów ze specyfiką i szczególną rolą prawa konstytucyjnego, jako gałęzi wytyczającej granice regulacji normatywnej

pozostałych źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego.

2. Zaznajomienie studentów z zasadami i regułami stanowiącymi fundament demokratycznego państwa, przestrzegającego wolności i

praw człowieka i obywatela

3. Nauczenie studentów umiejętności oceniania regulacji normatywnych przez pryzmat zasad, reguł i specyfiki prawa konstytucyjnego.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.3.MON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z zagadnieniem umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy oraz skutkami

prawnymi ich naruszenia

2. Zapoznanie studentów z czynami nieuczciwej konkurencji, których mogą dopuścić się podmioty prawa pracy oraz reżimem

odpowiedzialności za nie

3. Zrozumienie przez studentów znaczenia umów o zakazie konkurencji oraz odpowiedzialności za delikt nieuczciwej konkurencji w

kontekście ochrony interesów gospodarczych pracodawcy

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)