Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

English Philology - Full Time BA

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-KRK-EP-D3
  Nazwa: English Philology - Full Time BA
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: English Philology
Kierunki do
wyboru:
Filologia angielska
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filologii Angielskiej (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

English Philology Full Time BA - BE - semester 01
English Philology Full Time BA - BE - semester 02
English Philology Full Time BA - BE - semester 03
English Philology Full Time BA - BE - semester 04
English Philology Full Time BA - BE - semester 05
English Philology Full Time BA - BE - semester 06
English and Czech Full Time BA - semestr 06
English and Czech Full Time BA - semestr 05
English and Czech Full Time BA - semestr 06
English and Czech Full Time BA - semestr 04
English and Czech Full Time BA - semestr 05
English and Czech Full Time BA - semestr 06
English and Czech Full Time BA - semestr 03
English and Czech Full Time BA - semestr 04
English and Czech Full Time BA - semestr 05
English and Czech Full Time BA - semestr 06

Pozostałe toki nauczania

English Philology Full Time BA - ECS - semester 01
English Philology Full Time BA - ECS - semester 02
English Philology Full Time BA - ECS - semester 03
English Philology Full Time BA - ECS - semester 04
English Philology Full Time BA - ECS - semester 05
English Philology Full Time BA - ECS - semester 06
English Philology Full Time BA - ES - semester 01
English Philology Full Time BA - ES - semester 02
English Philology Full Time BA - ES - semester 03
English Philology Full Time BA - ES - semester 04
English Philology Full Time BA - ES - semester 05
English Philology Full Time BA - ES - semester 06
English Philology Full Time BA - TS - semester 01
English Philology Full Time BA - TS - semester 02
English Philology Full Time BA - TS - semester 03
English Philology Full Time BA - TS - semester 04
English Philology Full Time BA - TS - semester 05
English Philology Full Time BA - TS - semester 06
English and Chinese Full Time BA - ECH - semester 01
English and Chinese Full Time BA - ECH - semester 02
English and Chinese Full Time BA - ECH - semester 03
English and Chinese Full Time BA - ECH - semester 04
English and Chinese Full Time BA - ECH - semester 05
English and Chinese Full Time BA - ECH - semester 06
Business English in a manufacturing company Full Time BA - semestr 01
Business English in a manufacturing company Full Time BA - semestr 02
Business English in a manufacturing company Full Time BA - semestr 03
Business English in a manufacturing company Full Time BA - semestr 04
Business English in a manufacturing company Full Time BA - semestr 05
Business English in a manufacturing company Full Time BA - semestr 06
English and Czech Full Time BA - semestr 01
English and Czech Full Time BA - semestr 02
English and Czech Full Time BA - semestr 03
English and Czech Full Time BA - semestr 04
English and Czech Full Time BA - semestr 05
English and Czech Full Time BA - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z English Philology
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent filologii angielskiej (English Philology) posiada przygotowanie ogólno humanistyczne. Cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. Posiada także ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W zależności od wyboru specjalności, studia dają odpowiednio możliwość pracy w języku angielskim (np. w wydawnictwach, biurach podróży, instytucjach kultury), pracy w dwóch językach (angielskim na poziomie C1 i hiszpańskim na poziomie B2) lub zapewniają podstawowe przygotowanie do pracy tłumacza. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Dalsze studia:

- absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie

Treści nauczania:

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na „zaliczenie bez oceny” jest uzyskanie wpisu „zaliczam” lub „zal” do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z „zaliczeniem na ocenę: jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest przygotowanie i złożenie pisemnej pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego w formie ustnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny z pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).