Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katalog - Pomoc

Ta strona pomocy zakłada, że znasz pojęcia z rozdziału Wstęp.

Katalog i wyszukiwarka kierunków i programów studiów

Pojęcia

Na początek uściślijmy parę pojęć (w szczególności rozgraniczenie między kierunkiem studiów, programem studiów oraz tokiem nauczania):

Kierunek studiów
Jest jedynie odgórnie zdefiniowanym (przez Ministerstwo Nauki) zbiorem reguł nauczania.
Program studiów
Realizuje jeden lub kilka kierunków studiów. (Można powiedzieć, że utarte wyrażenie studiuję na kierunku X nie jest formalnie poprawne, jest ono skrótem od jest studentem programu studiów, który realizuje kierunek X.)
Kierunkiem studiów jest np. Fizyka. Programem studiów realizującym ten kierunek jest np. "Fizyka, dzienne uzupełniające magisterskie".
Specjalności
Specjalizacje
Podobnie jak kierunki, zbiory reguł nauczania. Program studiów może realizować specjalność, podobnie jak realizuje kierunek. Często jednak jest tak, że program realizuje specjalność tylko w ramach jednego ze swoich toków nauczania. Kierunek studiów dzieli się na specjalności, które dzielą się na specjalizacje.
Tok nauczania
Ścieżka, jaką może "przejść" student w ramach programu studiów. Najczęściej jest tylko jedna taka ścieżka na jednym programie. Zdarza się jednak, że student na którymś etapie studiów wybiera specjalizację, decyduje się w ten sposób na jeden z toków nauczania, z których każdy może realizować różne kierunki lub specjalizacje.
Etap studiów
Zbiór przedmiotów i punktów, które student musi zaliczyć, aby kontynuować swój tok nauczania. Etapem jest np. "Czwarty rok fizyki, fizyka środowiska, dzienne magisterskie".

Wyszukiwarka programów studiów

Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Studia w lewym menu. (Można też skorzystać w wyszukiwarki w zakładce Indeks.) Wyszukiwanie jest możliwe po nazwie lub kodzie programu.

Katalog kierunków i programów

Programy studiów można przeglądać w dwojaki sposób:

 • Według kierunku studiów

  Klikając odnośnik lista kierunków studiów w zakładce Studia, dostaniemy się do pełnej listy kierunków studiów na uczelni. Kierunki/Specjalności, które są nauczane na jakimś programie lub etapie studiów zaznaczone są na tej liście pogrubieniem.

 • Według jednostki organizacyjnej

  Do listy programów studiów oferowanych w jednostce organizacyjnej najłatwiej dostać się, wyszukując odpowiednią jednostkę organizacyjną w katalogu jednostek (dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne), a następnie klikając odnośnik studia na stronie tej jednostki. Można też wyszukać jednostkę, wpisując jej kod lub nazwę w formularzu Studia w jednostkach dostępnym w zakładce Studia.

  Wyświetlona zostanie lista programów studiów oferowanych w jednostce organizacyjnej z podziałem na kierunki realizowane przez te programy studiów. (Programy studiów realizujące więcej niż jeden kierunek mogą się powtarzać "pod" różnymi kierunkami.)

Strona programu studiów

Strona opisująca program studiów dzieli się na sekcje:

 • Informacje o programie studiów

  Tutaj można znaleźć podstawowe informacje o programie: czas trwania, tryb i rodzaj studiów, realizowane kierunki (z podziałem na te realizowane na wszystkich etapach i te realizowane w ramach niektórych toków nauczania) itp.

 • Toki nauczania

  Tutaj można obejrzeć drzewa obrazujące różne możliwe toki nauczania. Jeśli drzewo jest duże, to zostanie ukryte (duże drzewa nie mieszczą się ekranie i psują układ strony); można zobaczyć ukryte drzewo, klikając odnośnik pokaż.

  Klikając na nazwę etapu w drzewie, przejdziesz do strony opisującej etap studiów.

  Uwaga dla wtajemniczonych: struktura toku studiów wcale nie musi być drzewem, tak naprawdę jest grafem, który trudno jest narysować. Dlatego graf jest rozbijany na parę drzew, których (na szczęście) zwykle nie jest wiele.

pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)