Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-KRK-FJPPN-D3
  Nazwa: Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 01
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 02
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 03
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 04
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 05
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 06

Pozostałe toki nauczania

Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 01
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 02
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 03
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 04
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 05
Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z języka polskiego
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wysoki stopnień praktycznej znajomości języków polskiego (C1) i niemieckiego (B2) w mowie i piśmie, zarówno w zakresie ich odmian ogólnych, jak i specjalistycznych (ekonomia, krajoznawstwo, turystyka, kulturoznawstwo). Sprawnie posługuje się gatunkami wypowiedzi ustnych i pisemnych funkcjonujących w komunikacji ogólnej i kontaktach biznesowych. Zna główne osiągnięcia kultury polskiej oraz elementy kultury niemieckiej, posiada wiedzę z zakresu historii oraz realiów geograficznych, ekonomicznych, społecznych, politycznych Polski i w pewnym zakresie także Niemiec. Zna i rozumie najważniejsze cechy polskiej mentalności, polską kulturę dnia codziennego, polski model grzeczności itp., co pozwala mu swobodnie i sprawnie funkcjonować na polskim rynku pracy. Posiada kompetencje w zakresie komunikacji społecznej, umożliwiające skuteczne nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów biznesowych i kulturalnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych. Typowe formy pracy to przedstawiciel handlowy, organizator spotkań biznesowych, negocjator umowy handlowej, pracownik biur turystycznych, a także pracownik instytucji zajmujących się dialogiem i współpracą kulturalną między narodami.

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Treści nauczania:

Wymagania programowe:

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność język polski od podstaw z językiem niemieckim zatwierdzone Uchwałą nr 140/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 I 2016. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 14.01.2016 r.

4.2.1. Kanon kierunku filologia, specjalność język polski od podstaw z językiem niemieckim:

A. Moduł przedmiotów podstawowych, B. Moduł przedmiotów kierunkowych, C. Moduł przedmiotów poszerzających standard, D. Moduł innych przedmiotów obowiązkowych, E. Moduł przedmiotów specjalizacyjnych;

4.2.2. Kursy fakultatywne: student w ciągu studiów wybiera 5 kursów spoza kierunku oraz kursy kierunkowe w wariancie za 1, 2 lub 3 punkty ECTS w ilości koniecznej do uzupełnienia brakującej ilości punktów w poszczególnych semestrach do sumy 30 punktów ECTS.

4.3 Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Student musi napisać pracę licencjacką do końca 6 semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu licencjackiego. Egzamin licencjacki składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy licencjackiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy licencjackiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 180 punktów ECTS (po 30 punktów w każdym semestrze).