Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia romańska od podstaw

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-KRK-FROMP-D3
  Nazwa: Filologia romańska od podstaw
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia
Filologia Filologia romańska od podstaw
Kierunki do
wyboru:
Filologia Filologia romańska
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filologia romańska od podstaw - dzienne semestr 01
Filologia romańska od podstaw - dzienne semestr 02
Filologia romańska od podstaw - dzienne semestr 03
Filologia romańska od podstaw - dzienne semestr 04
Filologia romańska od podstaw - dzienne semestr 05
Filologia romańska od podstaw - dzienne semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych (kandydaci ze starą maturą: konkurs świadectw maturalnych i rozmowa kwalifikacyjna)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z filologii romańskiej
Licencjat z filologii romańskiej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia posiada umiejętność posługiwania się językiem francuskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zdobywa ogólną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii Francji, wykazuje podstawowe umiejętności translatorskie oraz filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstów. Nabyte umiejętności pozwalają mu na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka francuskiego. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia w zakresie Filologii romańskiej od podstaw przygotowują studenta do podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność: Filologia romańska od podstaw zatwierdzone uchwałą numer 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27.11.2014 r. Program studiów określono uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15.01.2015 r.