Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kulturoznawstwo

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-KRK-KULT-D3
  Nazwa: Kulturoznawstwo
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Kulturoznawstwo
Kierunki do
wyboru:
Kulturoznawstwo Filmoznawczo-teatrologiczna
Kulturoznawstwo Komunikacja publiczna
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Kulturoznawstwo - D3 - semestr 01
Kulturoznawstwo - D3 - semestr 02
Kulturoznawstwo - Animacja kultury - semestr 02
Kulturoznawstwo - Animacja kultury - semestr 03
Kulturoznawstwo - Animacja kultury - semestr 04
Kulturoznawstwo - Animacja kultury - semestr 05
Kulturoznawstwo - Animacja kultury - semestr 06
Kulturoznawstwo - Antropologia nowych mediów - semestr 02
Kulturoznawstwo - Antropologia nowych mediów - semestr 03
Kulturoznawstwo - Antropologia nowych mediów - semestr 04
Kulturoznawstwo - Antropologia nowych mediów - semestr 05
Kulturoznawstwo - Antropologia nowych mediów - semestr 06
Kulturoznawstwo - filmoznawczo - teatrologiczna - D3 - semestr 02
Kulturoznawstwo - filmoznawczo - teatrologiczna - D3 - semestr 03
Kulturoznawstwo - filmoznawczo - teatrologiczna - D3 - semestr 04
Kulturoznawstwo - filmoznawczo - teatrologiczna - D3 - semestr 05
Kulturoznawstwo - filmoznawczo - teatrologiczna - D3 - semestr 06
Kulturoznawstwo - komunikacja publiczna - D3 - semestr 02
Kulturoznawstwo - komunikacja publiczna - D3 - semestr 03
Kulturoznawstwo - komunikacja publiczna - D3 - semestr 04
Kulturoznawstwo - komunikacja publiczna - D3 - semestr 05
Kulturoznawstwo - komunikacja publiczna - D3 - semestr 06
Kulturoznawstwo - Media cyfrowe - semestr 02
Kulturoznawstwo - Media cyfrowe - semestr 03
Kulturoznawstwo - Media cyfrowe - semestr 04
Kulturoznawstwo - Media cyfrowe - semestr 05
Kulturoznawstwo - Media cyfrowe - semestr 06

Pozostałe toki nauczania

Kulturoznawstwo - Performatyka - semestr 02
Kulturoznawstwo - Performatyka - semestr 03
Kulturoznawstwo - Performatyka - semestr 04
Kulturoznawstwo - Performatyka - semestr 05
Kulturoznawstwo - Performatyka - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych (kandydaci ze starą maturą: konkurs świadectw maturalnych)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z kulturoznawstwa
Uprawnienia zawodowe:

2.1. absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie humanistyczne, na które składają się: wiedza teoretyczna, metodologiczna i historyczna oraz zdolność analizy zjawisk kultury tradycyjnej i współczesnej oraz praktyczne umiejętności związane z organizacją kultury;

2.2. absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie ukończonej specjalności.

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

2. Efekty kształcenia dla kierunku Kulturoznawsdtwo zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2014 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

2.1. Kanon kulturoznawstwa: A. Moduły podstawowe, B. Moduły kierunkowe, C. Moduły do wyboru, D. Inne moduły obowiązkowe;

2.2. Kursy fakultatywne: student w ciągu studiów wybiera 5 kursów spoza kierunku oraz kursy kierunkowe w wariancie za 1, 2 lub 3 punkty ECTS w ilości koniecznej do uzupełnienia brakującej ilości punktów w poszczególnych semestrach do sumy 30 punktów ECTS.

2.3. Kanon specjalności;

3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Student musi napisać pracę licencjacką do końca 6 semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu licencjackiego. Egzamin licencjacki składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy licencjackiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy licencjackiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 180 punktów ECTS (po 30 punktów w każdym semestrze).