Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filozofia dzienna licencjacka

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-FZ-D3
  Nazwa: Filozofia dzienna licencjacka
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filozofia
Filozofia Etyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filozofii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filozofia dz. lic. - semestr 01
Filozofia dz. lic. - semestr 02
Filozofia dz. lic. - semestr 03
Filozofia dz. lic. - semestr 04
Filozofia dz. lic. - semestr 05
Filozofia dz. lic. - semestr 06

Pozostałe toki nauczania

Filozofia dz. lic. etyka - semestr 01
Filozofia dz. lic. etyka - semestr 02
Filozofia dz. lic. etyka - semestr 03
Filozofia dz. lic. etyka - semestr 04
Filozofia dz. lic. etyka - semestr 05
Filozofia dz. lic. etyka - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych (kandydaci ze starą maturą: konkurs świadectw maturalnych i rozmowa kwalifikacyjna)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z filozofii
Licencjat z filozofii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów otrzymują wykształcenie filozoficzne. Zdobyta wiedza to kanon wiedzy filozoficznej – historia filozofii, logika oraz filozofie szczegółowe. Absolwent ma rozeznanie w fundamentalnych kwestiach dotyczących europejskiej kultury duchowej, nowożytnych i współczesnych problemów etycznych, antropologicznych, estetycznych i społecznych. Ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolność aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości. Studia filozoficzne przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci filozofii uzyskują między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie

Treści nauczania:

Uchwała nr 147/2008-2012 Senatu UO z dn. 26 IV 2012 ws zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół ds. oceny programów kształcenia. Efekty kształcenia dla kierunku Filozofia (2-KRK-FZ-D3). Studia pierwszego stopnia. Filozofia - specjalność etyka.

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej oceny z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.