Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Politologia, niestacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-PO-Z3
  Nazwa: Politologia, niestacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Politologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Politologii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Politologia - Z3 - semestr 01
Politologia - Z3 - semestr 02
Politologia - Z3 - semestr 03
Politologia - Z3 - semestr 04
Politologia - Z3 - semestr 05
Politologia - Z3 - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych (kandydaci ze starą maturą: konkurs świadectw maturalnych i rozmowa kwalifikacyjna)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z politologii
Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów politologicznych nie daje żadnego formalnego statusu zawodowego. Przygotowuje natomiast do pracy zawodowej w mediach, administracji samorządowej i rządowej, w działalności w partiach politycznych - szeroko rozumianej sferze publicznej. Kształci umiejętności analizy procesów, zjawisk i faktów oraz formułowania programów politycznych, organizowania kampanii wyborczych, kształtowania wizerunku politycznego oraz organizowania zbiorowych działań politycznych.

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

Student pierwszego stopnia studiów na kierunku politologia powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym standardami nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lipca 2007 r.. W trakcie studiów każdy przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie ćwiczeń lub konwersatorium z danego przedmiotu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu (jeśli ten jest przewidziany w programie studiów). Odrębnym typem zajęć jest seminarium dyplomowe. W trakcie seminarium (2 semestry), każdy student przygotowuje pracę seminaryjną, która po recenzjach uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy seminaryjnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy licencjackiej; 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Oferta programowa i dydaktyczna na kierunku politologia stwarza możliwość zdobycia niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy naukowej. Absolwent wyposażony zostaje w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w mediach, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Wiedzę i umiejętności w tych dziedzinach absolwent zyskuje studiując jedną lub więcej, z trzech oferowanych specjalności.

W związku z tym, że Uniwersytet Opolski zlokalizowany jest w mieście i w regionie o pewnych niepowtarzalnych tradycjach i specyficznych współczesnych uwarunkowaniach, istotną częścią wykształcenia absolwenta Politologii w UO są kwestie narodowościowe i etniczne, pogranicza społeczno-kulturowego oraz stereotypów i uprzedzeń narodowościowych.