Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Socjologia: Badania socjologiczne w praktyce społecznej, stacjonarne 2. stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-SOBSPS-D2
  Nazwa: Socjologia: Badania socjologiczne w praktyce społecznej, stacjonarne 2. stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Socjologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Badania socjologiczne w praktyce społecznej, stacjonarne 2. stopnia, semestr 01
Badania socjologiczne w praktyce społecznej, stacjonarne 2. stopnia, semestr 02
Badania socjologiczne w praktyce społecznej, stacjonarne 2. stopnia, semestr 03
Badania socjologiczne w praktyce społecznej, stacjonarne 2. stopnia, semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z socjologii
Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

2. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytuce badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe), a przede wszystkim do pracy zawodowej w: Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach społecznych i placówkach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

Absolwenci socjologicznych studiów magisterskich otrzymują wykształcenie socjologiczne. Zdobyta wiedza to kanon socjologii, uzupełniony umiejętnościami praktycznymi z zakresu organizowania empirycznych badań socjologicznych. W konsekwencji absolwent nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu socjologa.

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Socjologia zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24.05. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.