Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka, niestacjonarne, II stopień, 2-letnie

Informacje o programie studiów

  Kod: 3-KRK-IN-ZM2
  Nazwa: Informatyka, niestacjonarne, II stopień, 2-letnie
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Informatyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Matematyki i Informatyki (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Informatyka, niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie - sem. 1
Informatyka, niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie - sem. 2
Informatyka, niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie - sem. 3
Informatyka, niestacjonarne, II stopnia, 2-letnie - sem. 4

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z informatyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku informatyka studiów drugiego stopnia:

- ma ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich na kierunku informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności;

- posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej;

- posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;

- umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze spacjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów;

- ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017r. Program studiów określono Uchwałą nr 4/06/17/2016-2020 (z późn. zm.) Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 20.04.2017r.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.06.2012r. Program studiów określono Uchwałą nr 3/30/12/2008-2012 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 12.04.2012r.