Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie

Informacje o programie studiów

  Kod: 3-PRK-FIZ.MDA-S.I.35
  Nazwa: Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 - letnie
Kierunki: Fizyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Fizyki (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie - semestr 01
Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie - semestr 02
Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie - semestr 03
Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie - semestr 04
Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie - semestr 05
Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie - semestr 06
Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie - semestr 07

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Inżynierskie z fizyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent:

- zna podstawowe bezinwazyjne metody stosowane w diagnostyce medycznej i terapii,

- ma elementarną wiedzę na temat budowy i eksploatacji aparatury diagnostycznej i badawczej stosowanej w medycynie,

- ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia pracowni specjalistycznych w placówkach medycznych,

- ma elementarną wiedzę z grafiki inżynierskiej,

- umie dokonać pomiaru i wyznaczać wartości wielkości biofizycznych i biochemicznych,

- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy i oceny działania elementów elektronicznych wchodzących w skład budowy aparatury naukowo-badawczej,

- potrafi obsługiwać wybrane aparaty medyczne stosowane w diagnostyce i terapii,

- potrafi napisać prosty program sterujący obliczeniami,

- posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w zakładach i pracowniach diagnostyki medycznej,

- posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w zakładach i pracowniach analityki medycznej i przemysłowej.

Dalsze studia:

- absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie licencjac

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Fizyka zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017r. Program studiów określono Uchwałą nr 3/06/17/2016-2020 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 20.04.2017r.