Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Nauki o rodzinie

Informacje o programie studiów

  Kod: 5-KRK-NOR-D3
  Nazwa: Nauki o rodzinie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Nauki o rodzinie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Teologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Nauki o rodzinie - D3 - semestr 01
Nauki o rodzinie - D3 - semestr 02
Nauki o rodzinie - D3 - semestr 03
Nauki o rodzinie - D3 - semestr 04
Nauki o rodzinie - D3 - semestr 05
Nauki o rodzinie - D3 - semestr 06
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Kurator sądowy ds. rodziny - semestr 03
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Kurator sądowy ds. rodziny - semestr 04
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Kurator sądowy ds. rodziny - semestr 05
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Kurator sądowy ds. rodziny - semestr 06
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Poradnictwo Rodzinne - semestr 03
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Poradnictwo Rodzinne - semestr 04
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Poradnictwo Rodzinne - semestr 05
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Poradnictwo Rodzinne - semestr 06
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Pracownik Socjalny w zakresie rodziny - semestr 03
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Pracownik Socjalny w zakresie rodziny - semestr 04
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Pracownik Socjalny w zakresie rodziny - semestr 05
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Pracownik Socjalny w zakresie rodziny - semestr 06
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Asystent rodziny - semestr 03
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Asystent rodziny - semestr 04
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Asystent rodziny - semestr 05
Nauki o rodzinie - D3 - specjalność: Asystent rodziny - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z nauk o rodzinie
Licencjat z nauk o rodzinie
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

Uchwała Nr 122/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2006r. stostownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz, 1365 z późn. zm.

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć.

W trakcie dwóch ostatnich semestrów student musi napisać pracę licencjacką, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy licencjackiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształtują w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.