Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Odnawialne Źródła Energii- II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: 6-PRK-OZE-S.M.15
  Nazwa: Odnawialne Źródła Energii- II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku
Kierunki: Odnawialne źródła energii
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Przyrodniczo-Techniczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Technicznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Odnawialne Źródła Energii-semestr 01
Odnawialne Źródła Energii-semestr 02
Odnawilane Źródła Energii- semestr 03

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych (kandydaci ze starą maturą: konkurs świadectw maturalnych)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister odnawialnych źródeł energii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii drugiego stopnia dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz innych przedmiotów specjalistycznych objętych programem studiów i wykazuje biegłość z wybranego kierunku studiów pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada także wiedzę specjalistyczną z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu pozyskiwania energii. Absolwent jest również przygotowany do poruszania się w obszarze nowych technologii i współczesnych metod wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, wynika to z charakteru studiów oraz profilu kształcenia w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w zakładach przemysłowych, administracji rządowej i samorządowej, w firmach zajmujących się instalacją i sprzedażą systemów odnawialnych źródeł energii, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Ponadto studia przygotowują absolwenta do projektowania inżynierskiego dowolnych urządzeń energetyki odnawialnej jak np. pomp ciepła, kolektorów słonecznych,paneli fotowoltaicznych czy małych elektrowni wiatrowych i wodnych. Absolwent przygotowany jest do wykonawstwa i eksploatacji urządzeń technicznych, pomiarów diagnostycznych, kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Absolwent ma wykształcone przyzwyczajenia do ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Dalsze studia: (brak danych)
Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Odnawialne Źródła Energii zatwierdzone uchwałą nr 11/6/2016-2020 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 09 marca 2017 r.