Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Administracja I-go st. stacjonarna

Informacje o programie studiów

  Kod: 9-KRK-AD-D3
  Nazwa: Administracja I-go st. stacjonarna
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Administracja
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Administracja D3 - semestr 1
Administracja D3 - semestr 2
Administracja D3 - semestr 3
Administracja D3 - semestr 4
Administracja D3 - semestr 5
Administracja D3 - semestr 6

Pozostałe toki nauczania

Administracja gospodarczo-finansowa D3 - semestr 4
Administracja gospodarczo-finansowa D3 - semestr 5
Administracja gospodarczo-finansowa D3 - semestr 6
Administracja publiczna D3 - semestr 4
Administracja publiczna D3 - semestr 5
Administracja publiczna D3 - semestr 6
Administracja specjalna-ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego D3 - semestr 4
Administracja specjalna-ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego D3 - semestr 5
Administracja specjalna-ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego D3 - semestr 6
Administracja w stosunkach międzynarodowych D3 - semestr 4
Administracja w stosunkach międzynarodowych D3 - semestr 5
Administracja w stosunkach międzynarodowych D3 - semestr 6
Administracja podatkowa, D3 semestr 3
Administracja podatkowa, D3 semestr 4
Administracja podatkowa, D3 semestr 5
Administracja podatkowa, D3 semestr 6
Administracja usług publicznych, D3 semestr 3
Administracja usług publicznych, D3 semestr 4
Administracja usług publicznych, D3 semestr 5
Administracja usług publicznych, D3 Semestr 6

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z administracji
Licencjat z administracji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów administracyjnych przygotowany jest do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompletnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnetrznej, jak i we współpracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz strukturami Unii Europejskiej.

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12.04.2012