Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening interpersonalny 2.5-WAR004
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz literatury*

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:)

Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Jedliński K. (2008).Trening interpersonalny. W.A.B.

Johnson, D.,(1992). Podaj dłoń. Warszawa: IPZ.

McKay, M. M. Davis, P. Faning (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: GWP.

Kirby A. (2016). Gry szkoleniowe - materiały dla trenerów.

Kossakowska M., Jarmuż S., Witkowski T. (2008). Psychologia dla trenerów. Kraków: ABC. Wolters Kluwer business.

Smółka P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków:

ABC. Wolters Kluwer business.

Zaborowski Z. (1997). Trening interpersonalny. Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W06, K_W04

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego funkcjonowaniu w wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich

Zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych poprzez zapoznanie się z założeniami i funkcjami treningu interpersonalnego.

Umiejętności K_U06; K_U07

Posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i psychologicznej pracy z grupą a także kierowania nią;

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne K_K01; K_K03

Jest gotowy do realizowania zadań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań w zakresie psychologii, angażuje się we współpracę (ma

świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań,

rozumie siebie i innych; jest otwarty na eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu interpersonalnego;

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści – ma świadomość w jaki sposób można kierować rozwojem własnych umiejętności psychospołecznych.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

Opracowanie własnego ćwiczenia warsztatowego

Obecność obowiązkowa

C. Podstawowe kryteria:

Ocena opracowanego przez studenta ćwiczenia warsztatowego oraz obecność obowiązkowa

Aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach wpływa na ocenę końcową

Zakres tematów:

Treści programowe:

Rozwój umiejętności interpersonalnych - inicjowanie i podtrzymanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Proponowane są ćwiczenia, które pozwalają studentom poszerzyć samoświadomość – poznać swój potencjał i zrozumieć ograniczenia i braki:

• odkryć jakie przyjmują role w grupie

• rozwijać własną otwartość i zaufanie

• pracować nad rozwojem własnej wrażliwości i uważności

• zrozumieć własne nawyki i schematy zachowań

• zwiększać umiejętność porozumiewania się (werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć)

• nauczyć się pomocnych sposobów słuchania i odpowiadania

• nauczyć się akceptować siebie samego i innych ludzi

• dowiedzieć się, jak reagują na mnie ludzie

• nauczyć się przyjmować informację zwrotną o swoim zachowaniu

• eksperymentować z odwagą wyrażenia siebie

• lepiej komunikować swoje potrzeby

• nauczyć się konstruktywnej konfrontacji

• rozwijać zdolność do wpływania na innych.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia wg scenariusza treningu interpersonalnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Bronowicka 22/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.