Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy grupowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PROCES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy grupowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowanie grupy jak i zagadnień dotyczących grupy jako źródła

tożsamości społecznej, oraz wynikających z tego problemów.

- w zakresie umiejętności: ukształtowane umiejętności obserwacji podstawowych mechanizmów wpływu grupy na

funkcjonowanie jednostki oraz grupy,

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na zachowania grupy jako mechanizmu oddziaływania, który jest czymś więcej niż

tylko relacjami między tworzącymi ją jednostkami.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy dotyczące relacji jednostka a grupa:

1.Współzależność a procesy grupowe; Spójność grupy;

2.Samoocena na podstawie porównań społecznych; Przywództwo;

3.Deprywacja i niezadowolenie jako elementy wpływu na zachowania międzygrupowe

4.Frustracja, uprzedzenia i agresja międzygrupowa

5.Tożsamości społeczna a konflikt międzygrupowy i współpraca międzygrupowa

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Brown R., (2006) Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk, GWP

• Wołoszynowa (1978). Materiały do nauczania psychologii, Seria III. Warszawa: PWN.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., (2002) Psychologia Społeczna, Gdańsk, GWP

• Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka r

B. .Literatura uzupełniająca

• Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Zysk i S-ka

• Duksa, P. (20080 Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formalnej grup kościelnych, Pozyskano z: http://www. studiawarminskie. uwm. edu. pl/assets. Artykuly/sw44-45-171-184. pdf

• Szmatka J. (1989) Małe struktury społeczne. Warszawa: PWN.

• Zwolińska-Bac, D. (2007). Badanie struktury grupy - test socjometryczny. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 40, 343-350.

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowanie grupy jak i zagadnień dotyczących grupy jako źródła tożsamości

społecznej, oraz wynikających z tego problemów.

- w zakresie umiejętności: ukształtowane umiejętności obserwacji podstawowych mechanizmów wpływu grupy na funkcjonowanie

jednostki oraz grupy,

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na zachowania grupy jako mechanizmu oddziaływania, który jest czymś więcej niż

tylko relacjami między tworzącymi ją jednostkami

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Wykonanie socjogramu i jego prezentacja podczas zajęć upoważnia studenta do podwyższenia jego oceny o 0,5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wojtkowska
Prowadzący grup: Anna Wojtkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malinowska
Prowadzący grup: Agnieszka Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.