Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty integracji grupowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WARINT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty integracji grupowej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy dostarczenie studentowi wiedzy dotyczącej funkcjonowania grupy społecznej, skutecznej komunikacji między ludźmi (komunikacja werbalna i niewerbalna), konfliktów i ich rozwiązywania

- w zakresie umiejętności ukształtowanie umiejętności współpracy, uważnego słuchania i dobrej komunikacji

- w zakresie kompetencji uzyskanie kompetencji do efektywnego funkcjonowania w grupie społecznej, wypracowania wspólnych norm i zasad obowiązujących w grupie, rozwiązywania problemów grupowych, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, poznanie siebie.

Pełny opis:

1. Podstawowa terminologia dotycząca grup. Co to jest grupa? Kryteria definiujące.

2. Motywy przynależności do grup. Relacja między jednostką a grupą.

3. Role grupowe, status, przywództwo.

4. Budowanie zaufania w grupie.

5. Budowanie zespołu.

6. Komunikacja werbalna i niewerbalna w grupie.

7. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w grupie.

8. Przynależność do grup w praktyce - religia, polityka i postawy społeczne.

Literatura:

Podstawowa:

Adams, K., Galanes, G. J. (2008). Komunikacja w grupach. Warszawa: PWN.

Aronson, E. (1995). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: GWP.

Cialdini, R. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Domachowski, W. (2001). Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2003). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: SCHOLAR.

Wosińska, W. (2004). Psychologia życia społecznego. Sopot: GWP.

Zimbardo, P., Gerring, R. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Doliński, D. (2000). Inni ludzie w procesach motywacyjnych – kiedy obecność innych pomaga? Efekt facylitacji społecznej, próżniactwo społeczne. W: J. Strelau (red.), Psychologia - podręcznik akademicki. Tom II. (s. 494 – 502). Gdańsk: GWP.

Domachowski, W. (1984). Syndrom grupowego myślenia. W: W. Domachowski, S. Kowalik, Z. Miluska (red.), Z zagadnień psychologii społecznej. (s.120 -132). Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe:

- samodzielne opracowanie w grupach ćwiczenia integracyjnego i przeprowadzenie go na zajęciach,

Dodatkowe:

- aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Jasiński, Marta Szeląg
Prowadzący grup: Arkadiusz Jasiński, Marta Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kwaśnicka, Marta Szeląg
Prowadzący grup: Aleksandra Kwaśnicka, Marta Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.