Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Business English correspondence

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.2.D3.EP.BE.6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Business English correspondence
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiazkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarise students with and give practical advice on how to write business and commercial correspondence, compose letters, faxes, e-mails, reports, memos, CVs and covering letters, among others. Students will be provided with practical help in writing and editing business correspondence, such as orders, enquiries, invoices and payments, complaints and adjustments. Additionally, the course explains how to write clearly and effectively in English (on C1 proficiency level).

Literatura: (tylko po angielsku)

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu lub testu zaliczeniowego):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Ashley, A. (2003). Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press.

Ashley, A. (2003). Correspondence Workbook. Oxford: Oxford University Press

Billet, D. (1997). Better Business Writing Skills. Cannes: Media Training Publishers.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Berezowski, L. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy. Warszawa: C. H. Beck.

Billet, D. (1997) Jak lepiej prowadzić korespondencję w biznesie. Kraków: Egis.

Kienzler, I. (2001). New English Business. Gdynia: Ivax.

Lougheed, L. (2002) Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing. Essex: Pearson Education Ltd.

B. Literatura uzupełniająca

Kuźma, W. (1991). Korespondencja handlowa w języku angielskim. Fox.

Myrczek, E. (2005) Lexicon of Law Terms. Warszawa: C. H. Beck.

Świda, D. (1995) Office English. Warszawa: Poltext

Efekty kształcenia: (tylko po angielsku)

Knowledge

The student will:

1. recognize and compare formal and informal style of business correspondence (k-W-4, s-W-1),

2. match structures with corresponding forms of correspondence and logically arrange arguments to maintain coherence (s-W-1),

3. choose appropriate layout, style and grammatical and semantic structures to match a particular type of writing (s-W-1),

4. have the knowledge of social, economic, political and cultural institutions, and be acquainted with the current cultural life of the countries of the English speaking area (k-W-6, s-W-2),

5. have the knowledge of intellectual and industrial copyright laws (k-W-7).

Skills

The student will be able to:

1. apply the rules of written business communication in practice and use appropriate methods and tools to prepare specific documents (k-U-2, s-U-1)

2. seek, analyse, assess, select and use information from written sources (s-U-1),

3. carry on both electronic and traditional correspondence with the use of advanced information and communication techniques (ICT) (k-U-1, s-U-2),

4. use the English language in writing with relative fluency, accuracy and communication efficiency in a wide range of business topics (k-U-6, s-U-2).

Social competences

The student will:

1. critically assess their philological knowledge and recognize the importance of knowledge of the language in solving practical problems (k-K-1),

2. pay particular attention to vocational work ethics (k-K-3),

3. be able to properly determine priorities in order to deal with the task designated by others (s-K-1),

4. willingly participate in various forms of cultural life (k-K-4),

5. shape their views on the basis of their general knowledge acquired during studies (s-K-2).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Forms of evaluation of effects: active class participation, a successful completion of written in-class and homework assignments.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gadzina
Prowadzący grup: Tomasz Gadzina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.