Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Language skills: speaking 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language skills: speaking 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 2

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademicki

Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:


Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties:

Total ECTS: 2

1 ECTS – 30 hours in class

1 ECTS – 20 hours preparation, 10 hours consultations

Skrócony opis:

Course descripition:

Speaking 2 is a continuation of Speaking 1. Like its predecessor, it improves conversion skills through participation and presentations.

Pełny opis:

Course objectives:

The course prepares students for the C1 self-study exam - speaking part. It aims at developing their fluency and accuracy in speaking.

------------------------

Course content:

In this course students continue to work on: initiating of the conversation, giving personal information, expressing an opinion, informing the speaker about personal feelings and experience, comparing, expressing assumptions, encouraging the speaker to exchange the views, ways of expressing acceptance or lack of it in the context of the speaker, task negotiating, problem solution (individual and group), finishing the conversation.

-----------------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

in-class discussions, pair work, oral perfomance and presentations, analysis of oral performance, analysis of language samples, error correction, ICT tools/e-learning option if needed

Literatura:

Reading list:

Teacher's own materials

Ron Martinez and MacAndrew, Instant Discussions (2003)

Nancy Ellen Zelman, Conversation Inspirations (2nd Revised Ed.) (1996)

Paul Lowrie and Bret Nicholaus, The Conversation Piece (1994)

T. Lewandowski (2011) Making Your English English. Opole: University of Opole Press

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PRK 2019

Knowledge:

1. Students have a proficiency in English at C1 level, know grammatical, lexical and stylistic rules of correct uses of English, as well as of various registers to be used appropriately to social contexts (k_W02/P6S_WG)

2. Students know communication techniques for public speaking (k_W03/P6S_WG)

Skills:

3. Students can collaborate with others to prepare oral projects or presentations in English (k_U04/P6S_UK)

4. Students can use spoken English (relative to C1 level) correctly, fluently and effectively to discuss a variety of topics related to the condition of the individual in the modern society or to current issues (k_U05/P6S_UK)

Social competences

5. Students are well-organized and reliable as regards assignments (k_K01/P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

1. Oral presentation - 50% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5)

2. Active participation in the classes - 50% of the final grade (outcome 1,2,3,4)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Ewa Kropielnicka
Prowadzący grup: Ewa Kropielnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)