Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literary interpretations 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.37
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literary interpretations 3
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 4

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:

Literary interpretations 1 & 2


Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

total number of ECTS: 3

1 ECTS – 30 hours: participation in classes,

2 ECTS – 45 hours: preparation (reading) + 15 hours: consultations

Skrócony opis:

The focus of the course is interpreting the short story in English.

Pełny opis:

Course objectives:

- developing analytical and interpretive skills

- deepening knowledge of literary notions, trends, genres

- expanding understanding of literature in English

------------------

Course content:

Theoretical background:

1. The short story. The major elements of story and discourse.

2. Plot and character.

3. Point of view and focalisation.

4. Setting and symbol.

5. Style, tone and irony.

Interpreting short stories:

6. "The Sisters" - James Joyce.

7. "Young Goodman Brown" - Nathaniel Hawthorne.

8. "An Encounter" - James Joyce.

9. "A Rose for Emily" - William Faulkner.

10. "Counterparts" - James Joyce.

11. “Where Are You Going, Where Have You Been?” – Joyce Carol Oates

12. "Two Gallants" - James Joyce.

-----------------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

presentation, discussion, reading of literary texts, analysis and interpretation of selected literary texts, written work, ICT tools/e-learning/MSTeams option if needed

Literatura:

Reading

Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth: Harcourt Brace, 1999.

Bayley, John. The Short Story: Henry James to Elizabeth Bowen. New York: St. Martin Press, 1988.

Joyce, James. Dubliners. London: Penguin Books, 1996.

Voss, Arthur. The American Short Story. Norman: U of Oklahoma P, 1980.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PQR 2019

Knowledge:

The student knows and understands:

1. the major elements of story and discourse necessary in an analysis of the short story. (k_W11/ P6S_WG)

2. the detailed terminology used to discuss fiction (particularly the short story). (k_W02/P6S_WG)

3. the formal similarities and differences between the traditional short story and the modern(ist) short text. (k_W04/P6S_WG)

Skills

Student can

4. interpret short prose texts. (k_U01/P6S_UW)

5. recognise and discuss significant cultural similarities and differences between the European and American traditions of the short story. (k_U02/P6S_UW )

6. prepare a speech/presentation in English on a specific short story from the syllabus. (k_U04/P6S_UK)

Social competences

Student is ready to

7. recognises how studying and interpreting literary texts deepens one’s awareness of life. (k_K04/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes :

1. A multimedia presentation/interpretation of a selected short story – 50% of the final grade (outcomes 1, 2, 3, 4, 6, 7)

2. An evaluation of active participation in classes, analyses of short stories, drawing conclusions – 50% of the final grade (outcomes 1,2,4,5,7)

Criteria of evaluation:

- A multimedia presentation on a selected short story - 80% (informative interpretation – 60%, interesting multimedia – 20%)

- An evaluation of informative participation in classes, analysis of short stories, drawing conclusions - 20 % (maximum score=3 pluses)

Grade 2, 0 (fail) 0-59%

Grade 3,0 (average) 60-68%

Grade 3,5 (plus average) 69-74%

Grade 4,0 (good) 75-84%

Grade 4,5 (plus good) 85-92%

Grade 5,0 (very good) 96-100%

The evaluation of the learning outcomes is discussed individually with the students at the end of the course.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Tomasz Gornat
Prowadzący grup: Tomasz Gornat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)