Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Language skills: reading and listening 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language skills: reading and listening 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 2

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademick

Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:


Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties:

total ECTS: 2

1 ECTS: 30hrs - class attendance

1 ECTS: 20hrs - preparing for classes (extensive reading and listening) and preparing comprehension activities + 10 hrs - consultations

Skrócony opis:

Course description:

The course, which is a continuation of the course Language skills: reading and listening 1, gives students further practice in reading and listening comprehension at an advanced C1 level. The course also supports students in preparation for their self-study 1 exam.

Pełny opis:

Course objectives:

The aim of the course is to give students the opportunity to improve their understanding of spoken and written texts and to raise their language fluency in comprehension of various texts carrying hidden meaning to level C1 (according to the criteria suggested by CEFR for languages). It aims at preparing students for their C1-Level Practical English Exam.

--------------------------

Course content:

Reading comprehension: different forms of texts on the basis of which students have to find particular information (skimming, scanning, guessing from context, paraphrasing).

Listening comprehension: understanding of informative monologues, conversations and short fragments presenting some a range of themes/issues. Reading and listening materials are related to such areas of human activity as culture, literature, philosophy, politics, religion, art etc.

---------------------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

analysis of different types of written and spoken texts, various forms of exercises, in-class discussions, project work. ICT tools/e-learning option if needed

Literatura:

Reading list:

Used in class

O'Dell Felicity, Black Michael. (2015). Advanced Trainer Six Practice Tests with Answers. Cambridge University Press

Kenny, N., and J. Newbrook. (2008). CAE Practice Tests Plus. Harlow: Pearson.

Harrison, M. (2014). Advanced Practice Tests. Oxford: Oxford UP.

and materials provided by the teacher

Used for self-study

Osborne, Ch., and C. Nuttal (2009). CAE practice tests. Andover: Heinle.

Gude, K., and M. Stephens. (2014). CAE Result. Oxford: Oxford UP.

and student individual choice of sources

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PQR 2019

Knowledge

Students:

1. have a proficiency in English at C1 level, know grammatical, lexical and stylistic rules of correct uses of English, as well as of various registers to be able to comprehend various types of texts (k_W07/P6S_WG)

2. know of the main methods of analysis and interpretation of uses of language in spoken and written texts (k_W04/P6S_WG)

Skills

Students can:

3. comprehend spoken and written texts in English (relative to C1 level) to identify the general point/attitude and to find specific information (k_U04/P6S_UK)

4. use spoken and written English (relative to C1 level) correctly, fluently and effectively in listening/reading and follow-up tasks (k_U05/P6S_UK)

5. select appropriate strategies to do different types of tasks (k_U02/P6S_UK)

Social competences

Students can:

6. assess and solve problems when fulfilling their class duties (k_K02/P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

1. Active participation - 30% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5,6)

2. Two written tests - 70% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5,6)

pass at 60% of the final grade

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Mierzwa-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Brygida Lika
Prowadzący grup: Brygida Lika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)