Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Communication and Public Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EPC.31
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public Communication and Public Relations
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English in Public Communication

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 2

Profil kształcenia:

Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

total number of ECTS points: 5

1 ECTS = 30 hrs in class

4 ECTS = 100hrs of preparation (reading, writing, preparation of speech) and self-study + 15 hrs consultationsSkrócony opis:

Course description

The course teaches basics in public communication and public relations.

The members of classes, among other, play the role of experts by giving speeches where most of all the free way of talking and an ability to keep audience attention is being asssesed by their colleagues. Students learn also how to prepare visually interesting presentations for their speeches and how to use in their private, social and professional life public communication and public relations techniques.

Pełny opis:

Course objectives

The aim of the course is to acquaint students with modern techniques of public communication and public relations as well as introduce various issues of public communication and public relations theory. Students aim to use the theorethical knowledge in practise during many activites provided on classes.

------------------

Topics covered:

Giving speeches and preparing presentations – modern techniques.

Theory of Public Communication.

Nonverbal communication.

Influence on people and public opinion.

Theory of Public Relations.

PR methods of action and tactics.

Public Communications and PR in Politics.

Public Relation Management

PR in a company.

Social Communication.

Media relations.

PR – how to do it for yourself.

-----------------

Methods of teaching/ forms of class activity:

multimedia presentation, oral presentation, discussion, text analysis, written brochure, peer feedback, individual work, group work, ICT tools/MSTeams

Literatura:

Reading list:

1. A. Green, Effective Personal Communication Skills for Public Relations, London 2006.

2. A. Theaker, The Public Relations Handbook, Routledge, London 2004.

3.J. Motion et al., Social Media and Public Relations. Fake friends and powerful publics, Routledge, London 2016.

4. J. Stromback, S. Kiousis (ed.), Political Public Relations. Principles and applications, Routlede, New York, 2011.

5. R. D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, Lawrence Erlbaum Ass., Mahwah 2005.

6. S. Oliver, Public Relation Strategy, Kogan Page, London and Philadelphia 2007.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PRK 2019

Knowledge

Students know

1. basic terminology and theories in communication studies (k_W02/P6S_WG)

2. the place and significance of communication studies among humanities and social/political sciences, its nature and its methodological difference and the directions of its development (k_W01/P6S_WG)

Skills

Students can

3. recognize public texts and other products of communication and culture and carry out their critical analysis and interpretation (k_U02/P6S_UW)

4. communicate in English with the use of specialized terminology, present and evaluate different opinions and positions regarding the subject of study and discuss them (k_U03/P6S_UW)

5. use communication tools in an ethical and responsible manner (k_U10/P6S_UU)

6. perform individual and group activieis (k_U08/P6S_UK)

Social competences

Students are ready to

7. act in a responsible way, compying with the rules of professional ethics in public relations and in public communication (k_K05/P6S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

1. Active participation in class - 20% of the final grade (outcome 1,2,3,4,6)

2. Expert speech (oral format) - 20% of the final grade (outcomes 1,2,4,5,6,7)

3. Expert Prospect (written format) - 20% of the final grade (outcomes 1,2,3,4,7)

4. End of semester test - 40%of the final grade (outcomes 1,2)

criteria of assessment of an expert speech (assessed by all students) with the help of modern techniques:

33-29 points: 5,0

28-25 pts. 4,5

24-21 pts. 4,0

20-15 pts. 3,5

10-14 pts. 3,0

Pass at 60% of the final grade

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Grzegorz Omelan
Prowadzący grup: Grzegorz Omelan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)