Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American Life and Institutions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EPC.36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: American Life and Institutions
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English in Public Communication

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 4

Profil kształcenia:

Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

Number of ECTS points: 2

1 ECTS – 30 hours: participation in classes

1 ECTS – 25 hours: preparation + 5 hours: consultations

Skrócony opis:

Course description

The course highlights manifold aspects of life in the United States in all its diversity, uniqueness and contradictory nature.

Pełny opis:

Course objectives:

The main aim of the course is to familiarise the students with key facts regarding American Life and Institutions in the modern times.

------------------

Course content:

Major thematic focus of the course will fall on such issues as American spaces (utopias, dystopias and the ground in between); checks and balances: different branches of power, including executive, legislative power and the judiciary; multiculturalism; elections; the position of the United States on the international stage and its relations with other countries; major legislative acts; the Second Amendment to the United States Constitution and the pervasive recurrence of gun violence in the last twenty years; the genesis of the Democratic and Republican party; religion; education; American Universities and campuses; American economy: various economic theories and the most recent economic crisis.

-----------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

multimedia presentation, discussion, pair-work, group work, ICT tools/MSTeams

Literatura:

Reading list

Bordman, M. In The USA.

Bromhead, Peter. Life in Modern America. New Edition. - Harlow: Longman, 1988.

Fiedler, Eckhard. America in Close-up. Harlow : Longman, 1995.

Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury amerykańskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Lewicki, Zbigniew. Historia cywilizacji amerykańskiej : era sprzeczności: 1787-1865.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

--------. Historia cywilizacji amerykańskiej: era tworzenia: 1787-1865. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

--------. Historia cywilizacji amerykańskiej. Tom 3. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Steveneson, Douglas K. American Life and Institutions. Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 1997.

Supplementary reading

Diniejko, A. An Introduction to The United States of America.

Falk, R. Spotlight on The USA.

Fine, S., & Brown, G. The American Past.

Foner, Eric. American History Now.

Meikle, Jeffrey L. American Plastic: A Cultural History.

Morrison, S.E. The Oxford History of the American People.

Murolo, Priscilla. From the Folks Who Brought You the Weekend: A Short, Illustrated History of Labor in the United States.

O’Callaghan, B. An Illustrated History of The USA.

Tiersky, E. and Tiersky, M. The USA: Customs and Institutions.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PRK 2019

Knowledge

Student knows and understands

1. economic, political and institutional facts referring to American Life and Institutions in the modern times (k_W06/ P6S_WG)

2. principles of functioning of American institutions, systems, norms and values (k_W09/P6S_WK)

Skills

Student can

3. create and read English-language texts and prepare elaborate presentations relating to American Life and Institutions in the modern times (k_U04/P6S_UK)

Social competences

Student is ready to

4. participate in various forms of cultural life in and engaged and creative way (k_K04/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes

1. Active participation in class - 20% of the final grade (outcome 1,2,3,4)

2. Student presentations - 30% of the final grade (outcome 1,2,3)

2. Final written test - 50% of the final grade (outcome 1,2)

Pass at 60% of the final grade

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Grzegorz Omelan
Prowadzący grup: Grzegorz Omelan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)