Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-KOMUN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Johnson, D. W. (1992). Podaj dłoń. Instytut Psychologii Zdrowia.

Keltner, D., Oatley, K., Jenkins, J.M. (2021). Zrozumieć emocje. PWN. Rozdział 4.

Król - Fijewska,M.(2005). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. W.A.B.

Kirby, A., Pietrzak, T., Masłowska-Pietrzak, K. (2011). Gry szkoleniowe: materiały dla trenerów. ABC a Wolters Kluwer business.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. GWP. Rozdział 7 i 10.

Sambor, W., Skrobisz, W., Babrzyński, D., Łabędzki, R. (2013). Scenariusze negocjacji biznesowych. Trening umiejętności. Poltext.

Założenia:

Plan zajęć

Część I: Podstawy porozumiewania się

1. Wprowadzenie w tematykę komunikacji interpersonalnej, omówienie kursu i warunków zaliczenia

2. Jak mówić, by być zrozumianym?

3. Jak słuchać, by zrozumieć?

4. Komunikacja niewerbalna

5. Rola pytań w komunikacji

6. Asertywność w praktyce

7. Przeciwdziałanie konfliktom

8. Rola informacji zwrotnej w praktyce

9. Powtórzenie materiału


Część II: Konteksty komunikacji interpersonalnej

10. Wystąpienia publiczne

11. Komunikacja międzykulturowa

12. Różnice indywidualne w komunikacji

13. Komunikacja w organizacji

14. Negocjacje

15. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych zarówno w codziennym życiu, jak i podczas studiów i w pracy psychologa.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie najważniejszych zagadnień z obszaru komunikacji interpersonalnej oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych koniecznych, by skutecznie porozumiewać się z innymi ludźmi podczas studiów, w pracy psychologa, a także codziennym życiu. Tematyka obejmuje podstawowe aspekty komunikacji interpersonalnej, takie jak elementy modeli komunikacji, znaczenie komunikacji niewerbalnej, aktywne słuchanie, asertywność, przeciwdziałanie konfliktom w relacjach, a także zagadnienia związane z różnymi kontekstami komunikacji, takie jak m.in. wystąpienia publiczne czy komunikacja międzykulturowa. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, z naciskiem na praktyczne ćwiczenia i refleksje studentów.

Literatura:

Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor, R.F. (2018). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Rebis.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna elementy procesu komunikacji.

Student zna zasady dobrej komunikacji interpersonalnej i potrafi wskazać przeszkody w komunikacji.

Student zna modele udzielania informacji zwrotnej, wyrażania myśli i uczuć.

Student zna rolę pytań, parafrazy, komunikacji niewerbalnej oraz języka w procesie komunikacji.

Umiejętności

Student potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia.

Student potrafi udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej.

Student potrafi formułować odpowiednie pytania, które pozwalają zrozumieć znaczenie nadawanego komunikatu i nawiązywać kontakt z rozmówcą.

Student potrafi sformułować adekwatny komunikat do bieżącej sytuacji.

Kompetencje

Student potrafi reagować w sposób asertywny poprzez przyjmowanie krytyki, pochwał, wyrażanie swoich opinii i emocji.

Student przeciwdziała dyskryminacji i stosowaniu stereotypów w relacjach społecznych.

Student potrafi współpracować z innymi członkami grupy.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność obowiązkowa, 2 dopuszczalne nieobecności, dodatkowe nieobecności należy odrobić poprzez przygotowanie konspektu zajęć na temat omawiany na zajęciach opuszczonych;

- spóźnienie powyżej 15 minut wiąże się z nieobecnością;

- w ramach pracy zaliczeniowej - przygotowanie konspektu zajęć na wybrany temat oraz prezentacji realizowanej podczas zajęć;

- aktywna praca podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Jasiński, Zofia Kardasz
Prowadzący grup: Arkadiusz Jasiński, Zofia Kardasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kwaśnicka, Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Aleksandra Kwaśnicka, Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.