Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening konstruowania testów i kwestionariuszy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-TRKWEST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening konstruowania testów i kwestionariuszy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Brzeziński (red.) (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów. Gdańsk: GWP.


Brzezińska A., Brzeziński J. (2004). Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psycho-logicznych. Wybór tekstów, s.232 – 306. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Ciechanowicz A. (1990). Kulturowa adaptacja testów. (s.9 – 47 i 185 – 202). Warszawa: PTP.


Hornowska E., Paluchowski W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psy-chologicznych. Wybór tekstów, s.151 – 191.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice / ; przekł. Elżbieta Hornowska (2007). Gdańsk: GWP.


Sagan, A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. Źródło: http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf

Skrócony opis:

Studenci na zajęciach z psychometrii zapoznają się z wiedzą na temat testów psychologicznych, ich ewaluacji i procesach tworzenia. Oprócz tego nabywają praktycznych umiejętności związanych z konstruowaniem i używaniem testów psychologicznych.

Pełny opis:

Problematyka konwersatoriów:

1. Natura testów psychologicznych i ich stosowanie

2. Podstawowe procedury konstruowania testów psychologicznych

3. Analiza pozycji testowych

4. Szacowanie rzetelności pomiaru testowego

5. Określanie obszaru zastosowania testu

6. Nadawanie znaczenia wynikom testowym

7. Praktyczne aspekty badań testowych (korzystanie z podręczników testowych)

+ co najmniej cztery zajęcia odbędą się w pracowni komputerowej w celu przećwiczenia omawianych zagadnień

Literatura:

Anastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Hornowska E. (2013, ew. starsze wydania). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

:

- w zakresie wiedzy

• zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi konstruowaniem psychologicznych narzędzi pomiarowych

• zapoznanie studentów z zasadami korzystania z podręczników testowych będących podstawą diagnozy psychologicznej

- w zakresie umiejętności (w wyniku zajęć student będzie potrafił):

• ocenić przydatności określonego testu do diagnozowanego problemu (oceny trafności i rzetelności danej metody);

• zinterpretować wynik otrzymany przez osobę badaną w teście, zgodnie ze standardami psychometrycznymi;

• skonstruować normy o charakterze lokalnym;

• skonstruować własne, proste narzędzie pomiarowe

- w zakresie kompetencji student:

• potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z testowaniem i konstruowaniem narzędzi pomiarowych

• odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania na rzecz badanej osoby

Metody i kryteria oceniania:

Skonstruowanie własnego narzędzia pomiarowego i przeprowadzenie badań walidacyjnych wraz z wyznaczeniem norm do interpretacji, obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski, Anna Wojtkowska
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski, Anna Wojtkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.