Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Boost up your personality skills

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-JO-S-01-07-000002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Boost up your personality skills
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Harmonogram II roku Ekonomii IB- studia stacjonarne I' semestr letni
Harmonogram III roku Ekonomii IB- studia stacjonarne I' semestr letni
Kursy zmienne ogólnouczelniane prowadzone w języku obcym nowożytnym
Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Skrócony opis:

Course objectives

The aim of the course is to enhance students’ strong sides and to work on the improvement of the skills need-ed to function in life as a self-aware human being; to show and learn the ways of self-development; to learn how to act as an autonomous individual at the university and in life; to train the skills of coexisting in a larger group of people, even if we do not share their perspective; and learn to listen empathically to others.

Pełny opis:

Course content

During the course the following aspects will be discussed and trained:

1. Discover your strong sides.

2. Effective overcoming of difficulties.

3. Develop interpersonal relations skills.

4. Empathy towards yourself and towards other people.

5. Insight into your own needs.

6. Strengthening decision-making skills.

7. Personal courage.

Literatura:

Reading list

A.1. used in class

1. Geisler, M., Geisler, R. Narzędzie coachingowe o nazwie The Coaching Maps.

2. Shani, E., Golan, Y. Narzędzie coachingowe o nazwie Points of You®.

3. Obrazy: odporność czy oporność. Interaktywne ćwiczenia. RSVP Ltd.

4. Coaching materials prepared by the teacher.

Efekty uczenia się:

Knowledge

Graduate knows and understands:

1. (k_W02) key terminology of the self-development aspects (P6S_WG).

Skills

Graduate can:

2. (k_U01) use coaching terminology skillfully (P6S_UW)

3. (k_U05) can use coaching and self-development terminology at C1 level (P6S_UK)

4. (k_U08) implement self-reflection skills (P6S_UO)

5. (k_U08) cooperate with other students in group discussions (P6S_UO)

Social competences

Graduate is ready to:

6. (k_K06) function effectively in a society, being fully aware of their own potential, and be-ing attentive to other people’s needs (P6S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

A Final requirement

graded credit

B. Form of evaluation of effects

1. active participation during classes and preparation: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. two challenges: 1, 2, 3, 4, 6.

C. Criteria of evaluation

1. two challenges – 70%

2. active participation in class and preparation for classes (continuous assessment) – 30%

To get a credit students need to:

1. Pass all the challenges.

2. Be an active participant in in-class tasks.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kropielnicka
Prowadzący grup: Ewa Kropielnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kropielnicka
Prowadzący grup: Ewa Kropielnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kropielnicka
Prowadzący grup: Ewa Kropielnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)