Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dieta dla mózgu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-02-14-000001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dieta dla mózgu
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Mosconi L. 2019. Brain food: how to eat smart and sharpen your mind. Penguin Books.

Mosconi L. 2018. Brain food. The surprising science of eating for cognitive power. Avery Pub Group.

Lieberman DZ, Long ME. 2019. Mózg chce więcej. Dopamina. Naturalny dopalacz. Feeria Science.

Skrócony opis:

Wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie ludzkiego mózgu

Pełny opis:

1. Wpływ aminokwasów, składników mineralnych, witamin i innych składników żywności na funkcjonowanie mózgu.

2. Źródła substancji bioaktywnych w diecie.

3. Superfoods dla mózgu. Dieta MIND.

4. Wpływ popularnych używek (kofeina, nikotyna, alkohol etylowy) na pracę mózgu.

5. Mikrobiota i mykobiota jelitowa a zdrowie mózgu.

6. Dieta przy dysbiozie jelitowej.

7. Dieta i suplementacja diety przy zaburzeniach psychicznych.

Literatura:

Lugavere M. 2021. Jedz jak geniusz. Kompania Mediowa

Masley S. 2019. Zdrowy mózg. Jak walczyć z insulinoopornością, zatrzymać demencję i poprawić funkcje poznawcze mózgu. Czarna owca.

Walsh W. 2019. Zdrowy mózg. Jak za pomocą składników odżywczych pokonać zaburzenia behawioralne, ADHA, autyzm, depresję, lęk, schizofrenię i chorobę Alzheimera. Vital.

Naidoo U. 2021. Dieta dla zdrowia psychicznego. Jak jeść, kiedy męczą cię: mgła mózgowa, natrętne myśli, depresja. Feeria.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 - Zna składniki odżywcze, które mają znaczenie dla prawidłowej pracy mózgu.

W2 - Zna źródła poszczególnych składników odżywczych w diecie.

Umiejętności:

U1 - Potrafi przygotować pracę pisemną na podstawie aktualnych publikacji.

Kompetencje:

K1 - Jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji w zakresie dietetyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - przygotowanie referatu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Aneta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)