Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osiągnięć i twórczości - aspekty osobowościowe i społeczne 2.5-WFAK65
Semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia osiągnięć i twórczości - aspekty osobowościowe i społeczne 2.5-WFAK65
Zajęcia Semestr zimowy 2017/2018 (2017/18-Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 56
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Mróz
Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Gałkowska-Jakubik M. (2008). Mieć czy być? Weryfikacja empiryczna koncepcji Ericha Fromma. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

2. Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

3. Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Strzałecki A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Brzeziński J., Hornowska E. (1993) (red.), Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo UAM.

2. Mróz B. (2012b). Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers. Management, 16 (2), 130–140.

3. Strzałecki A. (2010). Twórczość i prawdopodobieństwo subiektywne osiągania celów życiowych a czas psychologiczny. W: S. Bedyńska, G. Sędek (red.). Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu (s. 307–328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Zawadzki B., Strelau J. (2003). Identyfikacja trzech podstawowych prototypów osobowości w grupach polskich: próba reorientacji badań nad osobowością z koncepcji cech w koncepcję typów? Studia Psychologiczne, 41 (4), 217–242.

B. Literatura uzupełniająca

1. Deci E.L., Ryan (2002). (red.). Handbook of Self-Determination Research. Rochester, NY: University of Rochester Press.

2. Rokeach M. (1973). The Nature of Human Values. London: Sage.

3. Trempała J. (2004). Kilka uwag o temporalnym uwikłaniu przedmiotu badań psychologii rozwojowej. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 1, 73–86.

Zakres tematów:

1. W części pierwszej przedstawione zostaną zagadnienia odejmujące realizację potrzeb charakterystyczną u ludzi z określonymi zdolnościami i osiągnięciami zawodowymi,

2. Część druga będzie skupiała się na kryteriach twórczości (twórczość jako cecha wytworu – trafność, oryginalność, niezwykłość, konieczność, wartość estetyczna oraz twórczość jako cecha myślenia – płynność, giętkość, oryginalność).

3. W części trzeciej zostaną omówione takie problemy, jak osobowość twórcza i jej składniki w różnych grupach twórców (kompetencje, pozytywne relacje społeczne, autonomia, satysfakcja z pracy, wytrwałość w przeciwnościach, łatwa adaptacja, spontaniczność, śmiałość i giętkość poznawcza, wysokie poczucie sensu oraz jakości życia).

4. Część czwarta dotyczy natomiast sfery aksjologicznej charakterystycznej zarówno dla dzieł, jak i przejawiającej się u samych twórców. W podsumowaniu zajęć opisane zostaną współczesne nurty badawcze, które można zaobserwować w psychologii osiągnieć i twórczości oraz wymiar etyczny im towarzyszący.

Metody dydaktyczne:

• wykład

• konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

• projekty

• wykład konwersatoryjny

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

IV psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.