Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie 2.5-PROSEMA
Semestr letni 2017/2018
Proseminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Proseminarium magisterskie 2.5-PROSEMA
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2017/18-L) (zakończony)
Proseminarium (PSEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Kalus
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 2010: PWN

E. Nęcka, R. Stocki, Jak pisać prace z psychologii. E-book

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

W zależności od wybranego tematu pracy pisemnej z zakresu psychologii rodziny

Zakres tematów:

- w zakresie wiedzy dostarczenie wiedzy z zakresu projektowania projektów badawczych

- w zakresie umiejętności ukształtowanie umiejętności analizy i syntezy, redagowania testów naukowych

- w zakresie kompetencji uwrażliwienie na prawa autorskie i plagiat.

1. Stawianie pytań badawczych

2. Gromadzenie literatury i właściwy dobór literatury dla tematu

3. Standardy redakcji tekstów naukowych APA

4. Analiza literatury i synteza

5. Konstruowanie tekstów naukowych

Metody dydaktyczne:

• seminaria

• dyskusja

• elementy wykładu

• indywidualne projekty

Metody i kryteria oceniania:

• wykonanie pracy zaliczeniowej:

o przygotowanie części teoretycznej pracy magisterskiej oraz metodologii badań

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć (dwie prace zaliczeniowe) zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów z dwóch prac pisemnych (rozłącznie)

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów z dwóch prac pisemnych (rozłącznie)

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów z dwóch prac pisemnych (rozłącznie)

Uwagi:

IV psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.