Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie 2.5-PROSEMA
Semestr letni 2017/2018
Proseminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Proseminarium magisterskie 2.5-PROSEMA
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2017/18-L) (zakończony)
Proseminarium (PSEM), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Rogowska
Literatura:

• Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP.

• Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak Słowa.

• McBurney, D. (2002). Myśleć jak psycholog. Gdańsk: GWP.

• Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowanie. Warszawa: SCHOLAR.

• Strelau, J. (2006). Psychologia różnic indywidualnych (wyd 2). Warszawa: SCHOLAR.

Zakres tematów:

Celem proseminarium jest zaznajomienie studentów z metodologią badań nad różnicami indywidualnymi w kontekście wybranych koncepcji osobowości, temperamentu, stylów i zdolności poznawczych, inteligencji i zdolności specjalnych. Omawiane będzie praktyczne wykorzystanie badań nad różnicami indywidualnymi w różnych dziedzinach życia (jak np. rodzina, szkoła, praca zawodowa, relacje interpersonalne, zdrowie psychosomatyczne). Podejmowana też będzie problematyka badań w perspektywie różnych ujęć: badania ilościowe – jakościowe, przekrojowe – longitudinalne, podejście nomotetyczne – idiograficzne, analityczne – holistyczne, genetyczne – środowiskowe. Poszczególne problemy badawcze będą przedstawiane na przykładach z literatury naukowej.

Wykorzystanie badań nad różnicami indywidualnymi w różnych dziedzinach życia:

• rodzina,

• szkoła,

• praca zawodowa,

• relacje interpersonalne,

• zdrowie psychosomatyczne.

Problematyka badań nad różnicami indywidualnymi w perspektywie różnych ujęć:

• badania ilościowe – jakościowe,

• przekrojowe – longitudinalne,

• podejście nomotetyczne – idiograficzne,

• podejście analityczne – holistyczne,

• podejście genetyczne-środowiskowe.

Wybrane koncepcje, dotyczące psychologii różnic indywidualnych w aspekcie:

• osobowości,

• temperamentu,

• stylów poznawczych,

• zdolności poznawczych (spostrzeganie, uwaga, wyobraźnia, pamięć)

• inteligencji,

• zdolności specjalnych (muzyczne, plastyczne, sportowe)

• kreatywności.

Metody dydaktyczne:

• seminarium

• wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej

• projekty i prowadzenie badań w terenie

• e-learning

• konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia z psychologii różnic indywidualnych, na podstawie samodzielnego przeglądu literatury naukowej.

Tematy referatów:

1. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych.

2. Metody badania różnic indywidualnych.

3. Geny a środowisko.

4. Podejście ewolucyjne.

5. Rozwój człowieka.

6. Różnice rodzaju.

7. Osobowość.

8. Zdolności.

9. Dusza i ciało.

10. Świadomość i nieświadomość.

11. Kontrola i anarchia.

12. Całość a części.

Pierwszy semestr będzie kończył się przedstawieniem wybranego aspektu badań z zakresu różnic indywidualnych (na podstawie dowolnej publikacji naukowej: artykułu, rozdziału książki lub monografii), ze szczególnym uwzględnieniem w analizie warstwy metodologicznej tychże badań (dyskutowany będzie problem badawczy i sposób jego rozwiązania).

Drugi semestr zakończy się przedstawieniem zarysu własnego projektu badawczego, związanego z tematem różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, osobowości, stylów czy zdolności poznawczych, inteligencji lub zdolności specjalnych. Oceniany będzie również przegląd literatury, związany z projektem badawczym i stanowiący zarys pierwszego rozdziału przyszłej pracy magisterskiej.

Uwagi:

IV psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.