Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna dorosłych 2.5-PKDOROSL
Semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia kliniczna dorosłych 2.5-PKDOROSL
Zajęcia Semestr letni 2018/2019 (2018/19-L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (nieparzyste), 16:30 - 18:00
sala 311
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Kubiec
Literatura:

Literatura podstawowa:

Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.). (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Sęk H. (2008) Psychologia kliniczna t 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sęk H. (2005) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Sęk H. (1993). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Symptomy zaburzeń psychicznych po opuszczeniu opieki zastępczej w Polsce: porównanie

osób z domów dziecka i rodzin zastępczych. W: D. Krok, A. Bronowicka (red.), Jednostka i religia w relacjach spo-łecznych. Opole:

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 123-137.

Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M. (2012). Innowacyjne, oparte na modelach funkcjonowania we wspólnocie programy

wspomagania osób chorych psychicznie w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie zatrudnienia, zamieszkania, kontaktów społecz-nych oraz

w innych dziedzinach wymagających wsparcia (w:) Gawor A, Borecki, Ł (red.), Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami

psychicznymi. Opole: Top Media House.

Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2012). Mental health of youths leaving the foster care system in Poland: Preliminary results. (In.)

Dolejs M., Charvat M., Neusar A., Maierova E. (Eds.), PhD existence II. Olomouc: Palacky University Press.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Birchwood M., Jackson Ch. (2004). Schizofrenia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. GWP.

Hammen C. (2004). Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. GWP.

Meyer R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek - wiele teorii. Gdańsk: GWP.

Mueser K., Gingerich S. (2001). Życie ze schizofrenią. Dom Wydawniczy Rebis.

Padesky Ch.A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polender A. (2001). Pojedynek z nerwicą. GWP.

B. Literatura uzupełniająca

Gocman M., Szarzyńska M. (2015) „Substance abuse after foster care: a comparison of those leaving institutional and family placements”.

Family Forum 5, 111-123.

Kopacz-Gocman M., Woźniczko K. (2015). Depresja a preferencje muzyczne. (W:) A. Glińska-Lachowicz (red.) Arteterapia w nauce i

praktyce. Teoria-rozwój- możliwości. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 117-125.

Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2014). Wpływ sytuacji mieszkaniowej po opuszczeniu opieki zastępczej na zdrowie psychiczne

osób z domów dziecka i rodzin zastępczych. (W:) J. Hroncova (red.) Socialia 2014. Aktualne problemy prevencie socialnopatologickych

javov a jej profesionalizacie, Banska Bystrica: Belianum, 389-397.

Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Problemy psycho-społeczne osób opuszczających systemy opieki zastępczej. Sekcja

Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Naukowego, Biuletyn nr 10, 33-41.

Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Doświadczenia życiowe po opuszczeniu opieki zastępczej a nadużywanie sub-stancji

psychoaktywnych (s. 353-364). (W:) M. Walancik, J. Hroncova (red.), Pedagogika społeczna wobec procesów żywioło-wych i zachowań

ryzykownych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2012). Youth aging out of foster care in Poland: Preliminary evaluation results from a pilot

prevention program. Polish Journal of Applied Psychology 10(1).

Heszen I., Sęk H. (2008). Psychologia wobec problematyki zdrowia, rozdz. 19.2. (W:) Strelau J., Doliński D., Psychologia. Pod-ręcznik

akademicki, t. 2. Gdańsk: GWP.

Sęk H., Brzezińska A.I. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej, rozdz. 20. (W:) Strelau J., Doliński D., Psychologia. Pod-ręcznik

akademicki, t. 2. Gdańsk: GWP.

Heszen-Niejodek I., Kądzielawa D., Toeplitz-Winiewska M. (2000). Zdrowie i choroba , dział XI (W:) Strelau J., Psychologia t.3, Gdańsk:

GWP.

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L.(2003). Psychopatologia. Warszawa: Zysk i S-ka.

Kaplan H., Sadock B. (1995). Psychiatria kliniczna. Wrocław: Urban & Partner.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia stosowane w psychologii klinicznej człowieka dorosłego (zdrowie, choroba, norma, zaburzenie, diagnoza i pomoc

psychologiczna)

2. Wybrane zaburzenia okresu dorosłego (na podstawie analizy przypadków)

- zaburzenia lękowe

- zaburzenia psychotyczne

- zaburzenia nastroju

3. Wybrane formy pomocy psychologicznej (na podstawie analizy przypadków)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykłady z prezentacjami multimedialnymi

- dyskusje

- praca w grupach

- analiza literatury

- analizy przypadków

- konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

Uwagi:

III psychologia dzienna kliniczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.