Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Koncepcje osobowości w praktyce diagnostycznej i terapeutycznej 2.5-W-MON-51
Semestr zimowy 2018/2019
Wykład monograficzny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wykład monograficzny - Koncepcje osobowości w praktyce diagnostycznej i terapeutycznej 2.5-W-MON-51
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/19-Z) (zakończony)
Wykład monograficzny (WYK-MON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 202
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Mróz
Literatura:

1. Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B. (2006): Teorie osobowości. Nowe Wydanie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Horney K. (2009). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań: Rebis.

3. Hornowska E. (2001). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

5. Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zakres tematów:

Zagadnienia szczegółowe:

1. Konteksty społeczne wybranych teorii osobowości

2. Trzy główne zagadnienia teorii osobowości: - struktura osobowości - czym jest osobowość, - rozwój i funkcje osobowości - dlaczego człowiek zachowuje się w określony sposób, - metody badania osobowości – metody jakościowe i ilościowe.

3. Koncepcje psychodynamiczne (struktura osobowości, rozwój, metody badawcze).

4. Neopsychoanaliza. Koncepcja K. Horney, E. Fromm.

5. Teorie cech i teorie czynnikowe. Znaczenie teorii dla rozwoju myśli psychologicznej, postulat systemowego eklektyzmu, koncepcja dojrzałej osobowości.

6. Teorie cech i teorie czynnikowe.

7. Koncepcja personologii i motywacyjna teoria potrzeb. Teoria SDT i MOA.

8. Humanistyczne teorie osobowości: Organizmiczne podejście C. Rogersa; Koncepcja metamotywacji A. Maslowa.

9. Wybrane współczesne koncepcje osobowości: koncepcja Psychologii Pozytywnej M. Seligmana.

10. Wybrane polskie koncepcje osobowości: Teoria Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego.

11. Umiejętność integrowania danych empirycznych pochodzących z różnych źródeł i ich interpretacja w świetle teorii.

12. Promowanie standardów postępowania diagnostycznego w świetle wybranych koncepcji osobowości.

13. Wymiar etyczny w postępowaniu diagnostycznym.

14. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

• egzamin (wykład)

*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego efektu kształcenia.

B. Formy zaliczenia:

1. Pisemny egzamin z treści przedmiotu (wykład)

C. Podstawowe kryteria: Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Egzamin

- ocena dostateczna: jeżeli student uzyska powyżej 60% punktów

- ocena dobra: jeżeli student uzyska 75% punktów

- ocena bardzo dobra: jeżeli student uzyska powyżej 90% punktów.

Uwagi:

V psychologia dzienna społeczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.