Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wychowawcza i edukacji 2.5-PSWYCH-ED
Semestr zimowy 2019/2020
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia wychowawcza i edukacji 2.5-PSWYCH-ED
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019/20-Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Kiełek-Rataj
Literatura:

Frydrychowicz, A. (1996). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa: CMPP-P.

Margasiński, A. (2009). Skale Oceny Rodziny SOR. Polska adaptacja FACES IV – Flexibility and Cihesion Evaluation Scales Davida H. Olsona. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Pisula E., Danielewicz D. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Warszawa

Pisula E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa.

Plopa M. (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie., Kraków: IMPULS

Plopa M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: IMPULS

Plopa, M. (2008). Kwestionariusz Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik. Warszawa: Vizja Press&IT.

Plopa, M. (2008). Skala Postaw Rodzicielskich (SPR). Podręcznik. Warszawa: Vizja Press&IT.

Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (2014). Psychologia wychowawcza. T 1-2. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zakres tematów:

1. Wychowanie dziecka w różnych okresach rozwoju: okres niemowlęcy i poniemowlęcy, przedszkolny, wczesnosz-kolny i adolescencja.

2. Rozpoznawanie problemów wychowawczych w wybranych okresach rozwoju człowieka.

3. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny:

a. Kwestionariuszowe techniki badania środowiska rodzinnego na przykładzie Skal Oceny Rodziny według Olsona (SOR).

b. Badanie relacji rodzinnych w percepcji młodzieży przy użyciu Kwestionariusza Re-lacji Rodzinnych KRR M. Plopy i P. Połomskiego.

c. Kwestionariuszowe techniki badania postaw rodzicielskich we własnej percepcji matek i ojców na przykładzie Kwestionariusza SPR M. Plopy.

d. Kwestionariuszowe techniki badania postaw rodzicielskich w percepcji dzieci na przykładzie Kwestionariusza KPR-Roc M. Plopy.

e. Test "Rysunek Rodziny" w oprac. M. Braun-Gałkowskiej – wprowadzenie teoretycz-ne oraz analiza przypadków

4. Diagnoza funkcjonowania szkolnego dzieci i młodzieży

5. Nieprawidłowe oddziaływania wychowawcze jako przyczyna problemów w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka

6. Podstawy konstruowania i prowadzenia programów profilaktycznych i psychokorekcyjnych i psychoedukacyj-nych dla dzieci i młodzieży – zajęcia warsztatowe

7. Psycholog w szkole

8. Debata oxfordzka na wybrany temat w obszarze wychowania/edukacji

Metody dydaktyczne:

• elementy wykładu konwersatoryjnego

• pytania problemowe

• elementy dyskusji – odniesienie treści wykładu do praktyki

• krytyczna analiza tekstu

• studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów oraz aktywność na zajęciach. Na każdych zajęciach możliwa jest krótka kartkówka. Brak zaliczenia kartkówki oznacza konieczność odrobienia zajęć na dyżurze u

prowadzącego (w okresie 2 tygodni od kartkówki).

Dopuszczalny jest udział w jednych zajęciach w sposób nieprzygoto-wany. Student zgłasza „nieprzygotowanie” na początku zajęć podczas sprawdzania listy obecności przez prowadzącego.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 nieusprawiedliwione. Pozostałe nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim w terminie do 7 dni od ustania przyczyny.

Uwagi:

II psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.