Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii 02.06-S-PP
Semestr zimowy 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy psychologii 02.06-S-PP
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019/20-Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Bronowicka
Literatura:

Wojciszke B. (2017). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Uzupełniająca:

Aronson.E., Wilson, T., D., Akert, R.,M. (1997). Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Do samodzielnego studiowania:

Bronowicka, A. (2007). Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika akceptacji rządów silnej ręki w okresie transformacji systemowej. W: J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nie-równości społeczne w refleksji humanistycznej (s. 397-419). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psycho-logii i Kultury.

Bronowicka A. & Rybicka J. (2011). Akceptacja etyki produktywności i merytokratycznych kryteriów wy-nagradzania wśród studentów (w:) Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska Batorowicz (red.) „Rodzina i praca w warunkach kryzysu” , Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Buss D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Gdańsk: GWP

Cialdini R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP. Rozdz. 1, 2.

Drogosz W. M. (red., 2004)), Jak Polacy wygrywają, jak Polacy przegrywają. Gdańsk: GWP.

Drogosz M. (red. 2018). Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji. Warszawa: Liberi Libri

Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum., Rozdz. 7

Diagnoza Społeczna 2015, wybrane komunikaty i raporty CBOS

Doliński D., Grzyb T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. SOPOT: Smak Słowa

Zakres tematów:

1. Psychologia społeczna jako nauka eksperymentalna na przykładzie serii eksperymentów nad „huśtawką emocjonalną”

2. Konformizm i czynniki nasilające uległość wobec grupy w świetle badań eksperymentalnych.

3. Przegląd technik wpływu społecznego wg klasyfikacji Cialdiniego i Dolińskiego. Obrona przed manipulacją.

4. Posłuszni do bólu: o posłuszeństwie wobec autorytetu.

5. Wpływ kultury na zachowania społeczne jednostki – wybrane koncepcje i wyniki badań.

6. Kultura narzekania i jej psychologiczne konsekwencje.

7. Uprzedzenia: o naturze stereotypów i uprzedzeń na przykładzie ageismu i seksizmu. Źródła i konsekwencje stereotypów i uprzedzeń. Modyfikacja i kontrola uprzedzeń.

8. Konflikty interpersonalne: teorie wyjaśniające przyczyny. Czynniki nasilające zachowania rywalizacyjne. Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktu.

9.Zachowania prospołeczne: teorie, wyznaczniki i następstwa pomagania.

10. Agresja: teorie oraz indywidualne i sytuacyjne wyznaczniki agresji. Kontrola agresji.

11-15. Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa. Psychologiczne koszty transformacji ustrojowej.

1. Psychologiczne korzenie kapitalizmu: etyka produktywności w Polsce. Korozja charakteru w no-wym kapitalizmie.

2. Sprawiedliwość społeczna i ideologia merytokratyczna w badaniach psychologów

3. Legitymizacja czy delegitymizacja systemu w Polsce? Badania w Polsce i porównania Polska-USA.

4. Dynamika i źródła autorytaryzmu oraz alienacji politycznej Polaków po 1989 r.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

A. Formy zaliczenia:

Egzamin - test pisemny.

Egzamin w postaci testu pisemnego.

B. Podstawowe kryteria:

TESTY:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 55% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

Socjologia stacjonarne 1 stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.