Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia 2.5-PPAT
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychopatologia 2.5-PPAT
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019/20-L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Machnik-Czerwik
Literatura:

Wykaz literatury

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć – wykorzystywana podczas zajęć:

 Cierpiałkowska L. (2016) Psychopatologia. Warszawa: Scholar.

 Gałecki P., Święcicki Ł. (2015). Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Wrocław: Edra Urban & Partner.

 Kantorska-Janiec M., Kiejna A., Świątkiewicz G.,Zagdańska M. (2009) Epidemiologia zaburzeń psychicznych – do-tychczasowe doświadczenia. Psychiatria Polska, XLIII, 375–385.

Literatura uzupełniająca

 Rachman S. (2005). Zaburzenia lękowe. Gdańsk: GWP.

 Sacks O. (2008). Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Poznań: Zysk i S-ka.

 Sacks O. (2008). Antropolog na Marsie. Poznań: Zysk i S-ka

Zakres tematów:

Treści programowe

1. Koncepcje normy i patologii a klasyfikacje zaburzeń psychicznych.

2. Przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych – paradygmaty psychopatologii

3. Klasyfikacje i objawy zaburzeń procesów poznawczych – spostrzegania, pamięci, myślenia

4. Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości

5. Klasyfikacje i objawy zaburzeń procesów emocjonalnych i motywacyjnych

6. Pojęcia „symptom” i „zespół”

7. Podstawowe kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych w systemach ICD-10, ICD-11,DSM-5

Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją / praca w grupach / prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia

• zaliczenie pracy pisemnej – pytania otwarte z zakresu tematyki poruszanej na zajęciach (3 pytania)

• ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru: podnosi ocenę końcową ocena otrzymana na zajęciach za aktywność w trakcie zajęć

Podstawowe kryteria

Ocena jest ustalana na podstawie liczby punków uzyskanych z egzaminu pisemnego:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

III psychologia dzienna społeczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.