Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Group processes 2.5.E-PROCES
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Group processes 2.5.E-PROCES
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/21-Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Gerymski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5bbc76c7adfc487392ec5e253e197e52%40thread.tacv2/conversations?groupId=23e98ab3-34fd-495a-9828-bf659ba4f5c0&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

Skrypt w języku angielskim będący streszczeniem poniższej literatury zapewnia prowadzący przedmiotu.

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Brown R., (2006) Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk, GWP

• Wołoszynowa (1978). Materiały do nauczania psychologii, Seria III. Warszawa: PWN.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., (2002) Psychologia Społeczna, Gdańsk, GWP

• Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka r

B. .Literatura uzupełniająca

• Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Zysk i S-ka

• Duksa, P. (20080 Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formalnej grup kościelnych, Pozyskano z: http://www. studiawarminskie. uwm. edu. pl/assets. Artykuly/sw44-45-171-184. pdf

• Szmatka J. (1989) Małe struktury społeczne. Warszawa: PWN.

• Zwolińska-Bac, D. (2007). Badanie struktury grupy - test socjometryczny. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 40, 343-350.

Zakres tematów:

1. Pojęcie grupy w świetle teorii psychologicznych i socjologicznych. Związek człowieka z grupą.

2. Elementarne procesy grupowe: inicjacja do grupy, spójność grupy; oraz nabywanie i rozwój norm grupowych.

3. Teoria porównań społecznych, zróżnicowanie ról, przywództwo, wpływ mniejszości.

4. Socjometria – metody pomiaru struktur grupowych.

5. Konformizm – wpływ społeczny w grupach.

6. Sytuacja konfliktu i współpracy jako elementy modyfikujące zachowania międzygrupowe.

7. Myślenie o grupach – kategoryzacja społeczna i stereotypy.

8. Tożsamości społeczna a konflikt międzygrupowy i współpraca międzygrupowa

Metody dydaktyczne:

• wykłady

• konsultacje

• warsztaty grupowe

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach. Posiadanie więcej niż 1 nieusprawiedliwionej nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmiotu

Studentom przysługuje prawo uzyskania oceny o 0.5 wyższej pod warunkiem zrealizowania dodatkowego zadania domowego z zakresu socjometrii.

Uwagi:

V psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.