Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka metodologiczna i statystyczna 2.5-METBAD-PR
Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka metodologiczna i statystyczna 2.5-METBAD-PR
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/21-Z) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Gerymski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a08f2d150fa0248108c4d7944d23c2e20%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8059187-f208-40c3-b23a-01bbc9ea21ce&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: North American edition. London: Sage.

Zakres tematów:

Problematyka laboratoria:

1. Interfejs programu Statistica, zakładanie bazy danych, rodzaje zmiennych i skal pomiarowych . Prezentacja innych alternatywnych programów statystycznych (PSPP/ SPSS; R).

2. Jak wykonać podstawowe operacje na zmiennych ( rangowanie obserwacji, selekcja przypadków, podział na podgrupy, operacje algebraiczne na zmiennych, rekodowanie zmiennych)

3 . Jak wyliczyć statystyki opisowe i przeprowadzić wizualizację danych (średnia arytmetyczna, mediana, moda, kwartyle, skośność, kurioza, wariancja, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, rozstęp, częstości, tworzenie podstawowych wykresów (histogram, wykres kołowy i słupkowy, eksportowanie wykresów i zapis w formie JPG)

5. Test t studenta - interpretacja i zastosowanie (test t dla jednej próby; test t dla prób niezależnych, test t dla prób zależnych), założenia testów, obliczanie wyników, interpretacja, wizualizacja różnic).

6. Testy nieparametryczne - zastosowania i interpretacja (test Manna- Whitneya, test Wilcoxona).

7. Jak wyliczyć korelacje - interpretacja i wykorzystanie w badaniach (R-Pearsona, Ro – Spearmana, tau-b – Kendalla, V-Cramara, Phi, W – Kendalla).

8. Jak wyliczyć wskaźnik X² , interpretacja i wykorzystanie w badaniach .

Metody dydaktyczne:

wykłady multimedialne

ćwiczenia praktyczne

zadania domowe

Metody i kryteria oceniania:

test praktyczny – wykonanie zadań przy pomocy programu statystycznego - czyli test sprawdzający praktyczne wykorzystanie wiedzy/ kompetencji oraz umiejętności) + zadania domowe (komplet zadań domowych upoważnia do podwyższenia oceny o 0,5)

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

II psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.