Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wpływu społecznego 2.5-PSWPLYW-Z
Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia wpływu społecznego 2.5-PSWPLYW-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/21-Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Bronowicka
Literatura:

A1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Cialdini, R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Cialdini, R. (2006). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańsk: GWP.

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar .

Mandal, E., Moroń, M.(2008). Kwestionariusz Sekwencyjnych Technik Wpływu w Romantycznych Związkach - opis narzędzia oraz indywidualnych uwarunkowań tendencji do stosowania sekwencyjnych technik wpływu w bliskiej relacji. Psychologia społeczna, 4 (35).

Śpiewak S.,Grzyb T., Doliński D. (red. 2017). Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empi-ryczna. Psychologia społeczna, 12, 1 (40) tom 12.

Wojciszke, B. (2017). Psychologia społeczna (rozdz. 11). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

A. Literatura uzupełniająca

Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum.

Doliński, D., Grzyb, T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. SOPOT: Smak Słowa.

Łukaszewski, W. (2017). Tak, ale: etyczne problemy w badaniach nad wpływem społecznym. Psychologia społeczna, 12, 1 (40) tom 12, s. 89-96. doi 10.7366/1896180020174008.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: nie-werbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40), 74-88.

Zakres tematów:

Konformizm i posłuszeństwo w świetle badań eksperymentalnych.

Mechanizmy i techniki wpływu społecznego.

Przegląd technik wpływu społecznego wg Cialdiniego

Przegląd technik wpływu społecznego wg Dolińskiego

Obrona przed manipulacją.

Techniki wywierania wpływu i manipulacja w bliskich związkach.

Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym.

Etyczne problemy w badaniach nad wpływem społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacją multimedialną na Teams

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

pisemny test wyboru

A. Podstawowe kryteria:

Obecność obowiązkowa

Kurs kończy się testem . Aby zdać kolokwium (ocena dostateczna) należy odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań + 1.

Podstawowe kryteria:

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

III psychologia zaoczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.