Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna : emocje i motywacja 2.5-PSEMOC
Semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia ogólna : emocje i motywacja 2.5-PSEMOC
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (2020/21-L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Pajestka
Literatura:

1. Łosiak W. (2007). Psychologia emocji. Wydawnictwo: WAiP

2. Franken R.E. (2005-2012). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

3. Ekman P., Davidson R.J. (red.) (1999-2012). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP.

4. Strelau J. (red) (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP Bańka, A. (2005). Motywacja osiągnięć. Postawy teoretyczne i konstrukcja skali do pomiaru motywacji osiągnięć w wymiarze międzynarodowym. Studio PRINT-B, Poznań.

5. Gasiul, H. (Ed.). (2018). Metody badania emocji i motywacji. Difin.

6. Jarymowicz, M., & Jasielska, D. (2011). Różnorodność emocji jako podstawa poczucia pełni szczęścia. Czasopismo Psychologiczne, 1(17), 87-95.

7. Kondratowicz, B., Zawadzka, A., & Godlewska-Werner, D. (2014). Aspiracje materialistyczne i niematerialistyczne a religijność.

8. Kolańczyk, A. (1999). Świadomość afektu w procesie psychicznym. Czasopismo Psychologiczne, 5(1), 43-54.

9. Niedźwieńska, A. (2001). Co jest szczególnego w efekcie lampy błyskowej? Czasopismo Psychologiczne, 7, 155-164.

10. Szczygieł, D. (2014). Regulacja emocji a dobrostan. Konsekwencje wyprzedzającej i korygującej regulacji emocji. Oblicza jakości życia, 193-209.

11. Wirga T., Pajestka G., Kopczak-Wirga A. (2018) Związek indukowanych emocji z ruminacjami i orientacją pozytywną. Czasopismo Psychologiczne, vol. 24(2), 269-277

12. Wojciszke, B., & Baryła, W. (2005). Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji. Czasopismo Psychologiczne, 11(1), 31-48.

13. Wróbel, M. (2008). O transferze emocji i nastrojów między ludźmi–mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zarażenia afektywnego. Psychologia Społeczna, 3(8), 210-230.

14. Jankowski, T., Osobowości, K. P., & Lubelskiego, K. U. (2006). Motywy związane z koncepcją siebie. Studia z Psychologii KUL, 13, 149-174.

15. Hanna Liberska (2017). "Klasyczne" i współczesne podejścia do wartości. W: H.Liberska, A.Malina, D.Suwalska-Barancewicz (red.), Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka - przedmiot, źródła, obszary i konflikty (s. 20-32). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zakres tematów:

Problematyka ćwiczeń:

1. Potoczne i naukowe rozumienie emocji.

2. Czynniki wzbudzające emocje.

3. Metody badania emocji.

4. Zaburzenia emocjonalne.

5. Emocje a procesy poznawcze.

6. Ekspresja emocji.

7. Regulacja emocji i radzenie sobie ze stresem.

8. Prokrastynacja.

9. Motywacja wewnętrzna w ujęciu teorii autodeterminacji Ryana i Deciego.

10. Aspiracje do kariery i motywacja osiągnięć

11. Równowaga biologiczna organizmu.

12. Samoocena i motywy związane z ja.

13. Wartości jako dyspozycje motywacyjne.

Metody dydaktyczne:

dyskusja

prezentacje power-point

zadania indywidualne i grupowe

Metody i kryteria oceniania:

2. Konwersatoria: kolokwium (co najmniej jedno) + ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

• Test z oceną niedostateczną należy poprawić. Poprawka może być tylko jedna. Poprawiać można jedynie prace, które uzyskały ocenę niedostateczną. Pozytywne oceny z testu nie podlegają negocjacji.

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, tylko w uzasadnionych przypadkach trzy, wówczas nieobecność należy "odpracować" w ramach konsultacji. Opuszczenie większej liczby zajęć (konwersatoriów) w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Uwagi:

I psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.